top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP szansą na dotację na rozwój eksportu dla MŚP z Polski Wschodniej

Zaktualizowano: 1 cze 2020CEL KONKURSU POPW 1.2

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Działanie wspiera przedsiębiorstwa w diagnozie potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowania organizacyjnego firmy i oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, co ma przyczynić się do wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.


TERMIN NABORU

 • 07.04 do 28.05.2020 r. - I runda

 • 04.08 do 07.09.2020 r. - II runda

DLA KOGO

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) przez przynajmniej 12 miesięcy.

POZIOM DOFINANSOWANIA

 • Refundacja kosztów: do 85% kosztów kwalifikowanych,

 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

- 800 tys. PLN w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

- 550 tys. PLN w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

 • Budżet konkursu: 50 mln PLN,


WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 

 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

 • usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,

 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

 • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.


ATUTY KONKURSU

 • niski próg przychodów kwalifikujących do konkursu,

 • szeroki katalog kosztów kwalifikowanych,

WYMAGANIA KONKURSU

 • zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,

 • osiągnięcie przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym,

 • rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

 • okres realizacji projektu do 24 miesięcy, jednak nie później niż do 31.12.2023 r.

 • posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym,

 • priorytetowo będą traktowane projekty:

- wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

- przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,

 • pomoc nie może być udzielona na realizacje projektów dotyczących handlu obcymi wyrobami/usługami lub działalności wywozowej w szczególności w odniesieniu do rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi /komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem.


SPRAWDŹ INNE KONKURSY


POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw

POIR 3.2.1 Badania na Rynek

Fundusze Norweskie 

54 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page