top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Dotacje na Innowacje 2024

Zaktualizowano: 16 lut

osoba używająca innowacyjnego narzędzia AI w pracy

Dotacje na innowacje 2024

Dotacje na innowacje technologiczne stanowią istotny element priorytetów Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Programy unijne są ukierunkowane na wsparcie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców, zarówno indywidualnie, jak i we współpracy w ramach konsorcjów z innymi firmami lub jednostkami naukowo-badawczymi. Innowacje produktowe i procesowe rozwijane w ramach projektów powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku i odbiorców, a także być gotowe do komercjalizacji po zakończeniu realizacji projektu w tzw. okresie trwałości projektu, który dla przedsiębiorstw małych i średnich (MŚP) wynosi 3 lata, natomiast dla dużych przedsiębiorstw 5 lat.

W ramach projektów badawczo-rozwojowych (B+R), w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru prowadzonych prac, możliwe jest pozyskanie do 80% dofinansowania. Dofinansowanie obejmuje m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty, koszty usług podwykonawczych B+R, wydatki związane z budową demonstratorów i prototypów, zakup wyników badań z jednostek naukowych oraz ochrona własności intelektualnej. Dodatkowo, aż do 25% kosztów objętych jest ryczałtem na koszty pośrednie, które nie wymagają szczegółowego dokumentowania.

Konkursy na projekty badawczo-rozwojowe są organizowane zarówno w ramach krajowego programu FENG, jak i programów regionalnych poszczególnych województw. Dzięki temu możliwe jest wsparcie dostosowane do specyfiki danego obszaru, co sprzyja skuteczniejszemu rozwijaniu innowacyjnych pomysłów i przedsięwzięć.


Kompleksowe projekty B+R+I

W aktualnej perspektywie unijnej projekty badawczo-rozwojowe mają charakter kompleksowy, umożliwiając dofinansowanie szeregu działań skojarzonych z pracami B+R. Obejmują one różnorodne, dodatkowe obszary, takie jak:

 1. Prace przedwdrożeniowe: Finansowanie działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R, mających na celu m.in opracowanie specjalistycznej dokumentacji, certyfikację produktów, zgłoszenie patentowe, itp.

 2. Wdrożenie innowacji: Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Obejmuje ono budowę, rozbudowę hal produkcyjnych i magazynów, zakup maszyn i linii produkcyjnych, zakup oprogramowania sterującego procesami produkcyjnymi, itp.

 3. Infrastruktura B+R: Finansowanie inwestycji w powstanie lub rozbudowę centrum B+R niezbędnego do realizacji prac badawczych w zakresie zaplanowanej agendy badawczej.

 4. Cyfryzacja: Dofinansowanie kosztów transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia cyberbezpieczeństwa, co obejmuje m.in. modernizację systemów informatycznych.

 5. Zazielenienie przedsiębiorstw: Finansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstw obejmującej m.in. usprawnienie gospodarki odpadami, poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie zanieczyszczeń, ekoprojektowanie czy weryfikację technologii środowiskowych.

 6. Internacjonalizacja: Dofinansowanie działań związanych z promocją zagraniczną innowacyjnych produktów, a także uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych.

 7. Kompetencje: Finansowanie działań związanych z doskonaleniem kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywaniem nowych umiejętności, wiedzy oraz nabywaniem kwalifikacji.


Aktualnie w Polsce najpopularniejszym ogólnopolskim konkursem B+R+I jest Ścieżka SMART podobne do tego konkursu działania są uruchamiane lokalnie w ramach regionalnych programów poszczególnych województw. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie wsparcia do specyfiki danego województwa i skuteczniejsze rozwijanie innowacyjnych przedsięwzięć.


Jak możemy pomóc

 • Wykonamy bezpłatną analizę projektu- zapoznamy się z pomysłem inwestycyjnym, poznamy potencjał przedsiębiorstwa, zweryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, zidentyfikujemy obszary które będą wymagały dopasowania.

 • Napiszemy wniosek o dotację- kreatywnie sprofilujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji, rozwiniemy treści na podstawie uzgodnionych wytycznych, opracujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, przeprowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą,

 • Rozliczymy dotację- przeszkolimy zespół z podstaw rozliczania dotacji, przygotujemy wnioski o płatność, uzgodnimy zmiany w projekcie z instytucją finansującą, przeprowadzimy procedury przetargowe, będziemy asystowali podczas kontroli projektu.


Menedżer, ekspert dotacji unijnych, portret z przodu

  SKONTAKTUJ SIĘ

  Marcin Piasecki

  Ekspert dotacji unijnych


    info@empia.pl Comentarios


bottom of page