top of page
524_edited_edited_edited_edited.jpg
Jak działa
Kredyt na Innowacje Technologiczne 

Crafted with Care

 • Konkurs POIR 3.2.2 Kredyt na Innowacje technologiczne wspiera projekty polegające na wdrożeniu przez przedsiębiorstwa MŚP innowacji technologicznych w oparciu o które przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie nowych produktów lub świadczenie nowych usług.

 • Innowacje technologiczne mogą mieć postać własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych, know-how.

 • Dotacja w postaci premii technologicznej może pokryć wydatki inwestycyjne przeznaczone m.in. na budowę, rozbudowę hal produkcyjnych, grunty, zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych, licencji, know-how oraz zlecone podmiotom zewnętrznym koncepcje, ekspertyzy.

 • Przedsiębiorca otrzymuje bezzwrotna dotację w postaci "premii technologicznej" w celu spłaty części kredytu technologicznego.

 • Kredyt technologiczny przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z BGK i może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Dla kogo

Mikro- małych i średnich przedsiębiorstw

Termin naboru

calendar.png

01.06 - 31.12.2020 r.

Poziom dofinansowania

money (1).png

70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej

unnamed.png
Ułatwienia dla przedsiębiorców

W ramach pakietu antykryzysowego związanego z COVID-19 zostały wprowadzone znaczące ułatwienia warunków konkursowych m.in.:

 • Zniesienie wymagania innowacji w skali kraju dla nowości lub znaczącego ulepszenia produktu lub usługi - akceptowana jest innowacja w skali przedsiębiorstwa,

 • Zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w projekt – nawet 100% kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym,

 • Zniesienie limitu 6 mln zł dofinansowania na projekt – przyznane dofinansowanie będzie zgodne z Mapą Pomocy Regionalnej bez dotychczasowego limitu 6 mln zł,

 • Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – możliwe będzie uznanie m.in. kosztu transportu środków trwałych nabywanych w ramach projektu za wydatki kwalifikowalne w projekcie.

Na co można przeznaczyć
dofinansowanie

Nieruchomości

location.png

Zakup nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych, w tym prawa użytkowania wieczystego

Prace budowlane

crane-truck.png

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków

Wartości niematerialne

i prawne

business.png

Koszty zakupu patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej

Najem, dzierżawa

lease.png

Koszty najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli 

Środki trwałe

conveyor-belt.png

Zakup, wytworzenie, montaż i uruchomienie nowych i używanych środków trwałych

Usługi doradcze

discussion.png

Koszty wykonania ekspertyz, studiów, koncepcji, projektów technicznych

393_edited.jpg
Premia technologiczna
w 6 kroków

 

 1. Złożenie do banku komercyjnego wniosku o udzielenie kredytu technologicznego.

 2. Złożenie do BGK wniosku o dofinansowanie (po otrzymaniu promesy kredytowej lub podpisaniu umowy warunkowej kredytu).

 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie BGK przyznaje promesę premii technologicznej.

 4. Zawarcie z bankiem umowy na kredyt.

 5. Podpisanie z BGK umowy o dofinansowanie.

 6. BGK wypłaca premię technologiczną w trakcie realizacji projektu w ramach płatności częściowych i płatności końcowej.

Atuty konkursu

 • ułatwtwienia wprowadzone w związku z Tarczą Antykryzysową,

 • brak minimalnej i maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych,

 • wysoki budżet- w roku 2020 przewidziano 2 x po 350 mln PLN dla obu edycji konkursu,

 • szeroki wachlarz kosztów kwalifikowanych,

 • długi termin realizacji inwestycji do 31.12.2023,

Jak możemy pomóc?

BEZPŁATNA konsultacja online

screenshot_20160911_182514.png
bottom of page