Analiza projektu

Analiza potrzeb

W pierwszej kolejności zapoznajemy się z pomysłem inwestycyjnym, po czym staramy się poznać firmę, jej potencjał osobowy i techniczny oraz potrzeby. Na tym etapie również wstępnie weryfikujemy status MŚP i sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu rozpoznaniu budujemy sobie ogólny obraz przedsiębiorstwa, otoczenia, projektu  i możliwości w kontekście pozyskania dofinansowania. Jeżeli projekt nie spełnia warunków do aktualnych naborów to wskazujemy co należy zmienić i jak się przygotować do następnego naboru

Wskazanie szans

Badamy  na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe i identyfikujemy obszary, które będą wymagały dopasowania. Następnie weryfikujemy na ile projekt spełnia kryteria konkursowe i określamy ryzyka oraz sposoby ich minimalizowania.

Propozycja modelu współpracy

Jeżeli projekt przeszedł pozytywnie analizę potrzeb i wykazuje realne szanse dla pozyskania dofinansowania, to  uzgadniamy założenia przyszłej współpracy. Na tym etapie uszczegóławiamy koncepcje przyszłego projektu i wskazujemy obszary wymagające podjęcie działań i modyfikacji w celu optymalizacji projektu.

Na co możesz uzyskać dofinansowanie

256501-P4EPCY-25.jpg
1940.jpg
4499.jpg

Jak możemy pomóc?

BEZPŁATNA konsultacja online

logo_szyld.png

Usługi

Zapisz się na newsletter

  • Facebook
  • LinkedIn - Grey Koło
180x150.png