top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Zaktualizowano: 25 sie 2020CEL KONKURSU POIR 2.1

Celem konkursu jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.


TERMIN NABORU

14.04.2020 do 30.06.2020 r.

DLA KOGO

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które planują tworzyć lub rozwijać inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe.


POZIOM DOFINANSOWANIA

 • Refundacja kosztów: do 70%,

 • Zaliczka do 40% całkowitej wysokości dofinansowania,

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln zł,

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR,

 • Budżet konkursu: 350 mln PLN

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 

 • koszty budynków i gruntów,

 • prace budowlane,

 • materiały i surowce,

 • środki trwałe (urządzenia, aparatura badawcza, itp),

 • wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje),

 • usługi doradcze,

 • zakup gruntów,

 • zakup nieruchomości,

ATUTY KONKURSU

 • możliwość sfinansowania części biurowo-laboratoryjnej firmy,

 • możliwe duże kwoty dofinansowania na sprzęt laboratoryjny,

 • możliwość sfinansowania prac B+R i usług doradczych,

 • możliwość aplikowania przez duże przedsiębiorstwa,


WYMAGANIA KONKURSU

 •  należy zrealizować w okresie trwałości projektu agendę badawczą z planem prac B+R,

 • potrzeba wykazania doświadczenia firmy w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych,

 • członkowie zespołu projektowego muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe i doświadczenie w pracach B+R,

 • należy nawiązać współprace z jednostka naukową,

 •  należy zadeklarować min. 20% przyrost miejsc pracy w planowanym centrum B+R,

 • łączna wartość kosztów kwalifikowanych nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego) oraz spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu,

 •  pomoc na projekty badawczo-rozwojowe wynosi 35%-45% wartości kosztów kwalifikowanych dla MŚP i 25% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP


SPRAWDŹ INNE KONKURSY


POIR 3.2.1 Badania na Rynek

Fundusze Norweskie

106 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page