top of page

Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Zaktualizowano: 18 kwi


zielona, ekologiczna kula ziemska w zarysie na dłoni

Kredyt ekologiczny- ogólne informacje

W programie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w ramach Priorytetu 3 'Zazielenianie przedsiębiorstw', zostało uruchomione nowe działanie służące finansowaniu efektywności energetycznej o nazwie Kredyt ekologiczny które jest ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach. Inwestycje realizowane w ramach kredytu ekologicznego mają służyć modernizacji infrastruktury produkcyjnej (linie technologiczne), budynkowej (termomodernizacja, oświetlenie), a także instalacjom OZE zmierzającym do znaczącej redukcji zużycia energii w danym przedsiębiorstwie.


Rodzaje inwestycji

Przykładowe rodzaje inwestycji mogą dotyczyć:

  • modernizacji lub wymiany maszyn/urządzeń linii technologicznych na bardzie energooszczędne,

  • termomodernizacji budynków,

  • modernizacji źródeł energii cieplnej/elektrycznej lub wymiany na systemy OZE,

  • modernizacji wewnętrznych linii ciepłowniczych

  • modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia,

  • modernizacji oświetlenia,

  • implementacji systemów sterowania mających na celu obniżenie zużycia energii,

Beneficjentami kredytu ekologicznego są przedsiębiorstwa MŚP oraz small mid-caps zatrudniające do 500 pracowników i mid-caps zatrudniające poniżej 3000 pracowników (więcej na temat przedsiębiorstw small mid-caps i mid-caps ).


Kredyt ekologiczny- zasady wsparcia

Forma wsparcia kredytu ekologicznego jest analogiczna jak w przypadku Kredytu technologicznego z programu POIR znanego z poprzedniej perspektywy 2014-2020. W pierwszej kolejności wnioskodawca musi uzyskać pozytywną ocenę zdolności kredytowej z jednego z banków komercyjnych biorących udział w programie. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest także wykonanie przez przedsiębiorcę audytu efektywności energetycznej, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań w ramach inwestycji. Należy tutaj zwrócić uwagę, że efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 % w porównaniu do bieżącego zużycia. Warto z wyprzedzeniem nawiązać współpracę z firmą audytorską, tak aby niezbędna dokumentacja była gotowa na czas naboru. Istnieje możliwość zakwalifikowania działań wykraczających poza rekomendacje audytu pod warunkiem, że nie przekraczają one 15% kosztów kwalifikowanych projektu oraz realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji.


Dofinansowanie i termin naboru

Dofinansowanie jest wypłacane beneficjentowi w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego. Premia wypłacana jest przez BGK na rzecz banku finansującego przedsięwzięcie beneficjenta. Intensywność wsparcia wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz od województwa, w jakim będzie zlokalizowana planowana inwestycja.

Operator działania Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił już drugi nabór wniosków o dofinansowanie, początek naboru rozpoczyna się 25.05.2024 r. i będzie trwał do 25.07.2024 r. wartość alokacji wynosi 660 mln PLN.


Jak możemy pomóc

  • Wykonamy bezpłatną analizę projektu- zapoznamy się z pomysłem inwestycyjnym, poznamy potencjał przedsiębiorstwa, zweryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, zidentyfikujemy obszary które będą wymagały dopasowania,

  • Napiszemy wniosek o dotację- kreatywnie sprofilujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji, rozwiniemy treści na podstawie uzgodnionych wytycznych, opracujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, przeprowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą,

  • Rozliczymy dotację- przeszkolimy zespół z podstaw rozliczania dotacji, przygotujemy wnioski o płatność, uzgodnimy zmiany w projekcie z instytucją finansującą, przeprowadzimy procedury przetargowe, będziemy asystowali podczas kontroli projektu.


doradca unijny

Marcin Piasecki

Ekspert dotacji unijnych


T: 605 288 500

info@empia.pl


Opmerkingen


bottom of page