top of page
  • Marcin Piasecki

Kredyt ekologiczny FENG na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Zaktualizowano: 3 dni temu


źródło: pl.freepik.com*


Kredyt ekologiczny FENG- ogólne informacje

W programie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w ramach Priorytetu 3 'Zazielenianie przedsiębiorstw', zostanie uruchomiony nowy instrument finansowania efektywności energetycznej o nazwie Kredyt ekologiczny. Instrument ten będzie mógł być wykorzystany na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach. Inwestycje realizowane w ramach kredytu ekologicznego będą ukierunkowane na modernizację infrastruktury produkcyjnej (linie technologiczne), budynkowej (termomodernizacja, oświetlenie), a także instalacji OZE zmierzającej do znaczącej redukcji zużycia energii w danym przedsiębiorstwie.


Rodzaje inwestycji

Przykładowe inwestycje będą dotyczyły:

  • modernizacji lub wymiany maszyn/urządzeń linii technologicznych na bardzie energooszczędne,

  • termomodernizacji budynków,

  • modernizacji źródeł energii cieplnej/elektrycznej lub wymiany na systemy OZE,

  • modernizacji wewnętrznych linii ciepłowniczych

  • modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia,

  • modernizacji oświetlenia,

  • implementacji systemów sterowania mających na celu obniżenie zużycia energii,

Beneficjentami kredytu ekologicznego będą przedsiębiorstwa MŚP oraz small mid-caps zatrudniające do 500 pracowników i mid-caps zatrudniające poniżej 3000 pracowników (więcej na temat przedsiębiorstw small mid-caps i mid-caps ).


Kredyt ekologiczny FENG- zasady wsparcia

Forma wsparcia kredytu ekologicznego będzie analogiczna jak w przypadku Kredytu technologicznego (znanego również pod nazwą Kredytu na innowacje). W pierwszej kolejności wnioskodawca będzie musiał uzyskać pozytywną ocenę zdolności kredytowej z jednego z banków komercyjnych biorących udział w programie. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie również wykonanie przez przedsiębiorcę audytu efektywności energetycznej, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań w ramach inwestycji. Należy tutaj zwrócić uwagę, że warunkiem dofinansowania inwestycji z kredytu ekologicznego będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie nie mniejszym niż 30%. Warto dlatego z wyprzedzeniem nawiązać współpracę z firmą audytorską, tak aby niezbędna dokumentacja była gotowa na czas ogłoszenia naboru.


Dofinansowanie

Dofinansowanie będzie wypłacane w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego. Intensywność wsparcia wyniesie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 co oznacza, że dofinansowanie będzie uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zapowiada uruchomienie pierwszego naboru projektów na Kredyt ekologiczny już w I kwartale 2023 r. Wartość alokacji przeznaczonej na wsparcie działań w ramach Kredytu ekologicznego w perspektywie 2021-2027 r. wynosi 460 mln EUR.Więcej aktualnej Wiedzy związanej z Funduszami Unijnymi w perspektywie 2021-2027.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty technologiczne i pro-ekologiczne, wykonamy bezpłatną analizę Twojego projektu.


* <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/3d-czynia-z-liscmi-na-niebieskim-tle-nieba-z-bokeh-swiatla_1070272.htm#query=scene-with-green-leaves&position=1&from_view=search&track=sph">Obraz autorstwa kjpargeter</a> na Freepik

201 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page