Aplikowanie o dotację

Optymalizacja koncepcji

Aplikowanie o dotację to skomplikowany i pracochłonny proces, który wymaga bardzo dobrej znajomości warunków formalnych poszczególnych konkursów jak i przepisów prawa. W trakcie tego procesu dokonujemy optymalizacji koncepcji projektu w odniesieniu do głównych obszarów merytorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej przy maksymalnym udziale pomocy publicznej i wysokim prawdopodobieństwie otrzymania wsparcia. Preferujemy pracę wg. realistycznego harmonogramu w celu uniknięcie nadmiernego pośpiechu i działania na ostatnią chwilę, ponieważ dobry projekt to przemyślany projekt.

Tworzenie dokumentacji

Na tym etapie tworzymy biznesplan w oparciu o wypracowaną z klientem koncepcję, konstruujemy harmonogram rzeczowo-finansowy i przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty wraz z analizami finansowymi, patentowymi i załącznikami. Rekomendujemy rozwiązania projektowe pod kątem umowy z podmiotami trzecimi, umowy konsorcjum i ochrony własności intelektualnej. Po ostatecznej weryfikacji całościowa dokumentacja jest gotowa do złożenia za pośrednictwem generatora wniosków

Weryfikacja

projektu

W fazie weryfikacji wniosku kontaktujemy się z jednostką finansującą i jeżeli tego wymaga konkurs, przygotowujemy przedsiębiorcę do spotkania z Komisją Oceny Projektu. Po uzyskaniu przez projekt pozytywnej rekomendacji do dofinansowania przygotowujemy niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.

Często zadawane pytania

Czym jest pomoc de minimis?

Różnica pomiędzy badaniami przemysłowymi a pracami rozwojowymi

Co to są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Aktualne nabory

Jak możemy pomóc?

BEZPŁATNA konsultację online

logo_szyld.png

Usługi

Zapisz się na newsletter

  • Facebook
  • LinkedIn - Grey Koło
180x150.png