top of page
14250.jpg

Aplikowanie o dotację

Optymalizacja koncepcji

industry.png

Aplikowanie o dotację to skomplikowany i pracochłonny proces, który wymaga bardzo dobrej znajomości warunków formalnych poszczególnych konkursów jak i przepisów prawa. W trakcie tego procesu dokonujemy optymalizacji koncepcji projektu w odniesieniu do głównych obszarów merytorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej przy maksymalnym udziale pomocy publicznej i wysokim prawdopodobieństwie otrzymania wsparcia. Preferujemy pracę wg. realistycznego harmonogramu w celu uniknięcie nadmiernego pośpiechu i działania na ostatnią chwilę, ponieważ dobry projekt to przemyślany projekt.

Tworzenie dokumentacji

document.png

Na tym etapie tworzymy biznesplan w oparciu o wypracowaną z klientem koncepcję, konstruujemy harmonogram rzeczowo-finansowy i przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty wraz z analizami finansowymi, patentowymi i załącznikami. Rekomendujemy rozwiązania projektowe pod kątem umowy z podmiotami trzecimi, umowy konsorcjum i ochrony własności intelektualnej. Po ostatecznej weryfikacji całościowa dokumentacja jest gotowa do złożenia za pośrednictwem generatora wniosków

Weryfikacja

projektu

search (1).png

W fazie weryfikacji wniosku kontaktujemy się z jednostką finansującą i jeżeli tego wymaga konkurs, przygotowujemy przedsiębiorcę do spotkania z Komisją Oceny Projektu. Po uzyskaniu przez projekt pozytywnej rekomendacji do dofinansowania przygotowujemy niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.

Często zadawane pytania

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis, to wsparcie które nie zakłóca konkurencji rynku. Limit pomocy wynosi 200 tys. EUR i obowiązuje przez 3 lata. Pomoc de minimis można przeznaczyć m.in. na usługi doradcze i szkoleniowe, udział w targach, ale również na umorzenia odsetek ZUS, czy zwolnienia podatkowe. Więcej na ten temat przeczytasz w Pomoc de minimis

Różnica pomiędzy badaniami przemysłowymi a pracami rozwojowymi

Badania przemysłowe i prace rozwojowe definiują rodzaj prac nad nowym produktem lub technologią. Badania przemysłowe obejmują fazę prac laboratoryjnych nad produktem lub technologią, czego wynikiem jest model/prototyp laboratoryjny urządzenia. Prace rozwojowe obejmują rozwijanie produktu/technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, czego rezultatem jest przebadany prototyp gotowy do wdrożenia.

Co to są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) opisują dziedziny gospodarki w których Polska ma szansę się specjalizować i tworzyć przewagę konkurencyjną. KIS wskazują na preferencyjne obszary tematyczne  w udzielaniu wsparcia dla rozwoju prac B+R i innowacyjności (B+R+I) w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Więcej na ten temat przeczytasz w Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Newsy

Jak możemy pomóc?

BEZPŁATNA konsultację online

screenshot_20160911_182514.png
email.png
phone-call.png
bottom of page