top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

POIR 3.2.1 Badania na Rynek

Zaktualizowano: 28 maj 2020CEL KONKURSU Celem konkursu Badania na Rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności  firm poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. W tym aspekcie konkurs Badania na Rynek wpisuje się w standardowe wymagania dla działań typu dotacje na innowacje, a innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.


TERMIN NABORU 25.03-12.05.2020


  BUDŻET KONKURSU

 • 550 mln PLN- konkurs ogólny

 • 150 mln PLN- konkurs dedykowany miastom średnim

 • 50 mln PLN- konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności


DLA KOGO

Konkurs przeznaczony jest dla  przedsiębiorstw MŚP, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,

 •  przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),

 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

POZIOM DOFINANSOWANIA

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln zł,

 • Refundacja kosztów: do 70%,

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR,

 • Budżet konkursu: zostanie podany,

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,

 • zakup gruntów i nieruchomości, prace budowlane -  łącznie do 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji i nie więcej niż 5 mln PLN,

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne,

 • eksperymentalne prace rozwojowe,

 • usługi doradcze,

ZALETY KONKURSU

 • możliwość sfinansowania wydatków inwestycyjnych, usług doradczych lub eksperymentalnych prac B+R,

 • na etapie składnia wniosku wystarczy przedstawić realny harmonogram pozyskania dokumentów pozwolenia (np. na budowę), koncesje, dokumentacje (np. dokumentację środowiskową),

 • preferencja projektów z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii (Eurostat)

WYMAGANIA KONKURSU

 • maksymalny czas realizacji projektu 3 lata,

 • należy wykazać dokumenty dotyczące praw własności intelektualnej,

 • preferencja projektów wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

 • należy zadeklarować, czy produkt będący efektem projektu wnioskodawca będzie sprzedawał poza na rynku wspólnotowym czy poza granicami Unii Europejskiej.

 • wymagana będzie dokumentacja potwierdzającą wykonanie założonych w projekcie wskaźników,

 • wnioskodawca określi przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – wartość docelową przychodów należy osiągnąć rok po zakończeniu realizacji projektu,


31 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page