top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Dotacje na Innowacje w czasach koronawirusa

Zaktualizowano: 21 sty 2022Przedsiębiorcy przechodzą trudny okres w czasie pandemii koronawirusa zastanawiając się jak skutecznie ograniczać straty i przeorganizować firmy, tak, żeby przetrwać ten czas. Dlatego dobrą informacją jest to, że nabory wniosków w POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) nie został wstrzymane, a wręcz przeciwnie, instytucje finansujące takie jak NCBiR, PARP, BGK, MiR wychodząc na przeciw trudnościom z jakimi zmagają się przedsiębiorcy wprowadziły ułatwienia, które mają na celu zachęcenie do aplikowania o dotacje unijne, traktując je jako element wsparcia finansowego przedsiębiorstw. Tym bardziej jest to istotne z racji tego, iż w bieżącym roku kończy się perspektywa unijna 2014-2020, a to oznacza zamknięcie do końca roku możliwości aplikowania o dofinansowanie we wszystkich programach operacyjnych, w tym również POIR obsługującym dotacje na innowacje.


POIR | ZMIANY W BIEŻĄCYCH KONKURSACH

1. POIR Szybka Ścieżka (budżet 1,2 mld PLN)

 • Zmianie uległ termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków:

- 07.03- 20.04.2020 – II runda dla dużych przedsiębiorstw,

- 21.04 – 18.05 – III runda dla MŚP,

- 19.05 – 18.06 – IV runda dla MŚP,

 • Wprowadzono zdalny panel ekspertów,

2. POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka dla Mazowsza (budżet 0.5 mld PLN)

 • Zmianie uległ budżet konkursu

- 220 mln PLN dla projektów w woj. mazowieckim,

- 280 mln PLN dla członków konsorcjum poza woj. mazowieckim,

 • Wprowadzono zdalny panel ekspertów,

 • Termin naboru wniosków od 9.04.2020 – 14.05.2020,

3. POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka Urządzenia grzewcze (budżet 0.2 mld PLN)

 • Zmianie uległ termin zakończenia naboru wniosków do dnia 30.06.2020,

4. POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka Koronawirusy (budżet 0.2 mld PLN)

 • Jest to nowy konkurs tematyczny,

 • termin naboru 06.05-31.12.2020


5. POIR 3.2.2 Kredyt na Innowacje (budżet : 0.35 mld PLN)

 • Zmieniono terminy naboru wniosków:

- do 24.06 – VI konkurs,

- 24.09-30.12.2020 – VII konkurs

 • Wydłużono termin na podpisanie umowy pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem z 30 do 90 dni,

 • Wydłużono termin dostarczenia dokumentów środowiskowych oraz pozwolenia na budowę z 10 do 12 miesięcy,

 • Wprowadzono zdalny panel ekspertów,

 • Zniesiono maksymalny limit dotacji, który wynosił 6 mln PLN,

 • Obniżono zasięg innowacyjności efektów projektu poniżej skali kraju,

 • Wkład własny będzie mógł być finansowany z kredytu technologicznego,

 • Rozszerzono katalog wydatków kwalifikowanych,

6. POIR 3.2.1 Badania na Rynek (budżet 550 mln PLN)

 • Zmianie uległ termin zakończenia naboru wniosków do dnia 12.05.2020

7. POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 • Zmianie uległ termin zakończenia naboru wniosków do dnia 30.06.2020

8. Fundusze Norweskie PARP

 • Wydłużono termin naboru wniosków do 14.05.2020

POIR | UŁATWIENIA W ROZLICZANIU PROJEKTÓW

Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego wydało rekomendacje dla instytucji finansujących takich jak NCBiR, PARP, BGK, MiR które ułatwią przedsiębiorcom rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W oparciu o te rekomendacje w uzasadnionych przypadkach beneficjenci mogą liczyć na:

 • wydłużenie terminów rozliczania i zamykania inwestycji unijnych,

 • rozliczenie poniesionych wydatków między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu pandemii koronowirusa,

 • prowadzenie kontroli projektów w zakresie finansowym, w oparciu o udostępnione cyfrowo kopie dowodów źródłowych, które w razie potrzeby będą mogły zostać przesłane w formie kopii papierowej,

 • przesunięcie zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym na najbliższy możliwy do przeprowadzenia termin,

 • zmiany terminów wizyt monitorujących.

Należy jednak pamiętać, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek informowania instytucji finansujących o pojawiających się problemach w realizacji projektu związanych z COVID-19, a każdy przypadek konieczności wprowadzenia zmian należy uzasadnić.

90 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page