top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

III edycja Funduszy Norweskich

Zaktualizowano: 28 maj 2020CZYM SĄ FUNDUSZE NORWESKIE

Tzw. fundusze norweskie czyli Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej nowym członkom Unii Europejskiej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Celem funduszy norweskich jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz rozwój współpracy dwustronnej.  Dzięki środkom norweskim państwa Europy Środkowej i Południowej należące do UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój wielu obszarów gospodarczych i społecznych, a państwa darczyńcy otrzymują dostęp do rynku wewnętrznego UE, pomimo, że nie są członkami UE. W poprzednich dwóch edycjach programu wdrożono projekty o wartości 1,136 mld euro, które obejmowały m.in. program monitoringu powietrza w Krakowie, zainstalowano ponad 12 tys. urządzeń i systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii,zrealizowano ogromną ilość projektów termomodernizacyjnych,a także odnowiono zabytki z listy światowego dziedzictwa UNESCO w Malborku, Zamościu, Krakowie, itd.


Polska podpisała w 2017 r. umowy międzyrządowe  (Momorandum of Understanding) w sprawie III już edycji funduszy norweskich w ramach której otrzyma 809,3 mln EUR, co oznacza, że jest największym beneficjentem tej pomocy zagranicznej. W ramach obecnej III edycji Funduszy norweskich (2014-2021) przewidziano niżej wymienione programy:Środki norweskie są przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, szkół, organizacji NGO, instytucji zdrowia i kultury i są obecnie doskonałą alternatywą w sytuacji, kiedy fundusze UE z głównych osi priorytetowych perspektywy 2014-2020 są na wyczerpaniu, a budżet dla nowej perspektywy 2021-2027 jest w fazie planowania. Koordynatorem funduszy jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a poszczególne programy będą zarządzane przez ministerstwa lub jednostki finansujące, takie jak np. Narodowe Centrum Nauki, PARP, NCBiR.


FUNDUSZE NORWESKIE DLA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczególną uwagę zwracamy na Program Innowacyjność, w ramach którego zostaną zrealizowane działania wymienione poniżej, nabory rozpoczynają się 07.01.2020 i będą trwały do 14.05.2020 r.


Zapraszamy do kontaktu z nami, chętnie doradzimy jak efektywnie pozyskać środki z funduszy norweskich lub zweryfikujemy Państwa pomysł inwestycyjny.

142 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page