top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

POIR 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne

Zaktualizowano: 7 maj 2020
CEL KONKURSU POIR 3.2.2

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP (podobnie jak innych projektach typu dotacje na innowacje) poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna, która będzie spłatą części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

TERMIN NABORU

15.10.2019 - 24.06.2020 r. - I nabór 24.09.2020 - 30.12.2020 r. - II nabór

DLA KOGO

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całego kraju, posiadających zdolność kredytową.

POZIOM DOFINANSOWANIA

 • Refundacja kosztów: do 70% kosztów kwalifikowanych,

 • brak zaliczek,

 • Budżet konkursu dla każdego z naborów: 350.000.000 PLN,


WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 

 • usługi doradcze, analizy przygotowawcze,

 • budowa i rozbudowa budynków,

 • materiały,

 • usługi budowlane,

 • maszyny i urządzenia,

 • wartości niematerialne i prawne,

 • zakup gruntów,

 • zakup nieruchomości,


ATUTY KONKURSU

 • wysoki budżet konkursu,

 • wysoka kwota wsparcia dla MŚP,

 • szeroki wachlarz kosztów kwalifikowanych,

 • premiowane projekty o poziomie innowacyjności poniżej zasięgu krajowego- zmiana wywołana pandemią COVID-19,


WYMAGANIA KONKURSU

 • dofinansowanie przeznaczone dla MŚP posiadających zdolność kredytową oraz możliwość uzyskania promesy kredytowej,

 • o dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne, kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%,

 • dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego,

 • rozwiązanie musi się wpisywać w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,

 • preferowane technologie dotyczące wysokich i/lub średnich technologii i/lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług (Eurostat). 

 • w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny panel ekspertów,


43 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page