top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

'Szybka ścieżka' dla MŚP na nowych warunkachSZYBKA ŚCIEŻKA NCBIR I NOWE UDOGODNIENIA

Ruszyła nowa edycja konkursu  w ramach POIR Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" organizowanego przez NCBR pod popularną nazwą „Szybka ścieżka NCBR”. Wnioski można już składać od 2.10 do 29.12.2107 r.   Na realizację tej edycji konkursu NCBR przeznaczył pokaźną kwotę 1 mld PLN! 

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w ramach tego konkursu będzie można sfinansować badania przemysłowe i prace badawczo rozwojowe nad nowymi produktami/technologiami, które wpisują się w--> Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Nowością jest to, że możliwe będzie również sfinansowanie z dotacji prac przed wdrożeniowych które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku i będzie można je sfinansować w zakresie 90% kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy deminimis, a w przypadku usług doradczych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Należy jednak pamiętać, że wysokość prac przed wdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu 'Szybka ścieżka' poziom dofinansowania projektów przedstawia się następująco:

•    dla mikro i małych przedsiębiorstw do 80% w zakresie badań przemysłowych i do 60% w zakresie prac badawczo-rozwojowych

•    dla średnich przedsiębiorstw do 75% w zakresie badań przemysłowych i do 50% w zakresie prac badawczo-rozwojowych


Dużym ułatwieniem jest obniżony do 1 mln PLN minimalny próg kosztów kwalifikowanych, chociaż w porównaniu z konkursem szybkiej ścieżki z przed kilku miesięcy (patrz--> Uproszczony konkurs szybka ścieżka NCBR) dla niejednego mikro lub małego przedsiębiorstwa, próg 1 mln PLN może być wciąż wysoki i pomimo tego, że będzie posiadać dobre innowacyjne pomysły może nie zakwalifikować się do wzięcia udziału w konkursie.

Podwyższeniu uległ dotychczas obowiązujący próg procentowy podwykonawstwa w projekcie. W nowym konkursie wydatki związane z podwykonawstwem są dopuszczalne do 60% wartości kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych, natomiast w przypadku prac przed wdrożeniowych (pomoc de minims) limit wynosi 70% kosztów kwalifikowanych tych prac. Wprowadzono również ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie, a także zmniejszeniu uległa liczba kryteriów formalnych. 


Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij--> ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page