top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

FENG 2.25 Promocja Marki Innowacyjnych MŚP: wsparcie rozwoju i ekspansji na globalnych rynkach

Zaktualizowano: 26 sty


Nowoczesne centrum targów międzynarodowych, wieżowce,

Promocja Marki Innowacyjnych MŚP to ogólnopolskie działanie realizowane w ramach nowego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Jego celem jest wspieranie międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw oraz propagowanie ich aktywności na globalnych rynkach. Stanowiąc kontynuację i rozwinięcie popularnego programu Go To Brand z poprzedniego programu POIR, działanie to ma na celu wzmocnienie pozycji polskich MŚP poprzez wykorzystanie potencjału Marki Polskiej Gospodarki.

Program adresowany jest do polskich firm MŚP dysponujących potencjałem eksportowym na rynkach międzynarodowych. Jego misją jest nie tylko zwiększenie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP, ale także wspieranie tworzenia miejsc pracy poprzez inwestycje produkcyjne. Jest to instrument oferujący wsparcie dotacyjne poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski prowadzące działalność, która wpisuje się w następujące sektory:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny

 • sektor budowy i wykańczania budowli

 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki

 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ)

 • sektor IT/ICT

 • sektor przemysłu kreatywnego

 • sektor kosmetyczny

 • sektor maszyn i urządzeń

 • sektor meblarski

 • sektor motoryzacyjny

 • sektor pojazdów szynowych

 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi

 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania

 • sektor lotniczo-kosmiczny

 • sektor spożywczy


Promocja marki innowacyjnych MŚP – rodzaje projektów

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty uwzględniające:

 • udział w charakterze wystawcy na zagranicznych targach ze stoiskiem narodowym- dotyczy to wyłącznie targów wskazanych na Liście wydarzeń targowych,

 • udział w międzynarodowych misjach gospodarczych, które będą połączone z:

  • udziałem w zagranicznych targach w roli zwiedzającego,

  • udziałem w zagranicznej konferencji branżowej,

  • kampanią promocyjną w mediach elektronicznych powiązaną z udziałem w targach zagranicznych lub misjach gospodarczych,

Misja gospodarcza musi być połączona z udziałem w targach lub konferencji branżowej w roli zwiedzającego, z tym, że może dotyczyć udziału w targach niewskazanych na liście targów w ramach działania. Wnioskodawca musi uwzględnić w projekcie przynajmniej jedno działanie polegające na udziale w charakterze wystawcy w targach zagranicznych ze stoiskiem narodowym, wskazanych na liście targów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • rezerwację miejsca wystawowego,

 • wynajem lub wykonanie zabudowy stoiska wystawowego,

 • podróże służbowe pracowników (diety, noclegi, transport),

 • koszty kampanii promocyjnej (katalogi elektroniczne, spoty reklamowe, pozycjonowanie),

 • rejestrację i wpis do katalogu targowego,

 • bilety wstępu na targi,


Promocja marki innowacyjnych MŚP - wymagania

 • Wnioskodawca musi prowadzić działalność w zakresie zbieżnym z w/w sektorami gospodarki,

 • działalność eksportowa musi być prowadzona przez dwa kolejne lata obrachunkowe w okresie poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

 • przychody ze sprzedaży towarów i usług na eksport na koniec 2022 r. muszą wynosić co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,

 • należy ponieść nakłady na działalność B+R i/lub wdrożyć innowację w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku (potwierdzenie sprawozdaniem PNT-01 lub PNT-02 składanym do GUS)

 • należy wziąć udział w co najmniej jednym wydarzeniu targowym w charakterze wystawcy podczas imprezy ze stoiskiem narodowym z wizualizacją Marki Polskiej Gospodarki,

 • Wnioskodawca musi dysponować dokumentami potwierdzającymi prawo do dysponowania marką produktową (stanowiącą przedmiot eksportu w ramach projektu)


Dofinansowanie

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej i wynosi 50% kosztów netto przedsięwzięcia jako pomoc deminimis. Brak jest minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.


Terminy naborów

2024 I nabór - skierowany do przedsiębiorców planujących udział w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii, budżet konkursu 100 mln PLN,

 • ogłoszenie naboru 9.05.2024 r.

 • rozpoczęcie naboru: 28.05.2024 r.

 • zakończenie naboru: 19.06.2024 r.


2024 II nabór - budżet konkursu 155 mln PLN,

 • ogłoszenie naboru 24.09.2024 r.

 • rozpoczęcie naboru: 15.10.2024 r.

 • zakończenie naboru: 28.11.2024 r.


Preferencje punktowe

 • nagrodzenie/wyróżnienie marki produktowej w konkursie lub ujęcie w rankingu branżowym na arenie międzynarodowej,

 • promocja marki produktowej na wydarzeniach targowych w charakterze wystawcy (co najmniej 3 edycje w okresie ostatnich pięciu lat),

 • udział Wnioskodawcy w międzynarodowych zamówieniach publicznych lub realizacja tych zamówień jako podwykonawca,

 • udział sprzedaży eksportowej powyżej 35% na koniec 2022 r.


Jak możemy pomóc

 • Wykonamy bezpłatną analizę projektu- zapoznamy się z pomysłem inwestycyjnym, poznamy potencjał przedsiębiorstwa, zweryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, zidentyfikujemy obszary które będą wymagały dopasowania. Ponadto przeprowadzimy audyt technologiczny i opracujemy mapę drogową transformacji P 4.0.

 • Napiszemy wniosek o dotację- kreatywnie sprofilujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji, rozwiniemy treści na podstawie uzgodnionych wytycznych, opracujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, przeprowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą,

 • Rozliczymy dotację- przeszkolimy zespół z podstaw rozliczania dotacji, przygotujemy wnioski o płatność, uzgodnimy zmiany w projekcie z instytucją finansującą, przeprowadzimy procedury przetargowe, będziemy asystowali podczas kontroli projektu.


Menedżer, ekspert dotacji unijnych, portret z przodu

SKONTAKTUJ SIĘ

Marcin Piasecki

Ekspert dotacji unijnych358 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page