top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

KPO A2.2.1- Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Zaktualizowano: 18 godzin temu


Gospodarka obiegu zamkniętego

źródło: freepik.com


W najbliższych miesiącach planowane jest uruchomienie naborów w ramach Krajowego Planu Odbudowy KPO A2.2.1. skierowanych do przedsiębiorstw planujących inwestycje w zakresie innowacyjnych technologii środowiskowych , w tym obejmujących GOZ. Celem działania jest ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”)


KPO A2.2.1 Dla kogo

W ramach działania KPO A2.2.1. planowane jest uruchomienie dwóch odrębnych naborów wniosków skierowanych do przedsiębiorstw:

Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP):

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o finansowanie inwestycji- nabór planowany jest po opublikowaniu rozporządzenia pomocowego do II kwartału 2024 r.

 • Projekty MŚP będą obejmować inwestycje w technologie środowiskowe, w tym związane z GOZ, dążące do poprawy gospodarki materiałowej, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmiany filozofii firm w kierunku zero waste.

 • Minimalna wartość dotacji dla projektu MŚP wyniesie 200 tys. EUR, a maksymalna 3,5 mln zł.

 • Intensywność dofinansowania inwestycji: do 70%.

 • Przewidywana pula środków dla MŚP to 360 mln zł.

Dużych Przedsiębiorstw:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) będzie odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków dotyczących dofinansowania projektów B+R dużych firm- również tutaj nabór planowany jest - nabór planowany jest po opublikowaniu rozporządzenia pomocowego do II kwartału 2024 r.

 • Dotacja dla dużych przedsiębiorstw będzie wspierać projekty opracowania technologii umożliwiających wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych, których celem jest stworzenia bardziej efektywnej gospodarki poprzez zwiększenie ilości surowców możliwych do ponownego wykorzystania i redukcję surowców pierwotnych w procesach produkcyjnych, a także zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach.

 • Przewidywana pula środków dla dużych przedsiębiorstw to 350 mln zł.

Ogólna Pula Środków na finansowanie projektów zarówno dla MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw w ramach działania KPO A2.2.1 wynosi około 162 mln EUR.


KPO A2.2.1 Wymagania

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą przyczyniać się do konkretnych celów środowiskowych, takich jak redukcja odpadów produkcyjnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz większe wykorzystanie materiałów z recyklingu. Wnioskodawca będzie musiał wskazać wskaźniki GOZ wpisujące się przynajmniej w jeden z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 7 GOZ:

 1. Ekoprojektowanie,

 2. Pozyskiwanie surowców,

 3. Przetwórstwo i produkcja,

 4. Użytkowanie i koncepcja,

 5. Odpady i ścieki,


GOZ czyli Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego zwana także cyrkularną, stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania związane z eksploatacją zasobów naturalnych oraz gromadzeniem odpadów. Kluczowym aspektem GOZ jest przekształcenie linearnego cyklu życia materiałów w zamknięty obieg.

W kontekście gospodarki obiegu zamkniętego, koniec życia produktu staje się jednocześnie początkiem nowego cyklu poprzez regenerację lub przetworzenie materiałów. Wszystkie zasoby są efektywnie spożytkowane, a ich wartość dodana jest maksymalizowana. Co istotne, gospodarka ta eliminuje powstawanie odpadów, co przekłada się na wyeliminowanie potrzeby ekstrakcji nowych surowców. W ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego nie ma miejsca na odpady – istnieją jedynie surowce.


Jak możemy pomóc

 • Wykonamy bezpłatną analizę projektu- zapoznamy się z pomysłem inwestycyjnym, poznamy potencjał przedsiębiorstwa, zweryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, zidentyfikujemy obszary które będą wymagały dopasowania.

 • Napiszemy wniosek o dotację- kreatywnie sprofilujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji, rozwiniemy treści na podstawie uzgodnionych wytycznych, opracujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, przeprowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą,

 • Rozliczymy dotację- przeszkolimy zespół z podstaw rozliczania dotacji, przygotujemy wnioski o płatność, uzgodnimy zmiany w projekcie z instytucją finansującą, przeprowadzimy procedury przetargowe, będziemy asystowali podczas kontroli projektu.


Menedżer, ekspert dotacji unijnych, portret z przodu

SKONTAKTUJ SIĘ

  Marcin Piasecki

Ekspert dotacji unijnych


    info@empia.pl 
417 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page