top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka- badania przemysłowe i prace B+R

Zaktualizowano: 1 cze 2020Dofinansowanie w ramach działania POIR 1.1.1 "Szybka ścieżka" przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących:

 • badania przemysłowe,

 • prace badawczo- rozwojowe,

 • realizację prac przedwdrożeniowych,

Przedsiębiorca zobowiązuje się do komercjalizacji wyników prac B+R w terminie 3 lat od zakończenia projektu (podobnie jak w innych konkursach typu dotacje na innowacje) , rozumianej jako wdrożenie wyników projektu do własnej działalności gospodarczej    lub sprzedaż, bądź udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R.


TERMINY NABORU

 • 07.02-18.06.2020 i 03.08-21.08.2020 - duże przedsiębiorstwa, konsorcja

 • 21.04-18.06.2020 i 22.08-14.09.2020- MŚP, konsorcja

 • 14.02-30.09.2020- MŚP posiadający Seal of Excellence

 • 30.04.2020-10.07.2020 - OZE w transporcie

 • 09.12.2019-30.04.2020 - I nabór  ścieżka tematyczna: Urządzenia grzewcze

 • 14.11.2019-14.01.2020 - II nabór- ścieżka tematyczna: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska

 • 09.04-14.05.2020 - konkurs przeznaczony dla firm z Mazowsza

DLA KOGO

Konkurs przeznaczony jest dla :

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),

 • dużych przedsiębiorstw,

 • konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych,

TYPY PROJEKTÓW 

 • badania przemysłowe, prace badawczo-rozwojowe, prace przedwdrożeniowe,

 • projekty muszą obejmować eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe,

 • projekty są realizowane w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim),

POZIOM DOFINANSOWANIA

 • Refundacja kosztów: 

  • do 80%  dla mikro i małych przedsiębiorstw,

  • do 75% dla średnich przedsiębiorstw,

  • do 55% dla dużych przedsiębiorstw,

 • Minimalna wartość projektu: 

  • 1 mln zł dla MŚP,

  • 2 mln PLN dla pozostałych projektów,

  • 400 tys. urządzenia grzewcze

 • Dofinansowanie: do 50 mln euro.

 • Zaliczka do 90% całkowitej wysokości dofinansowania.

BUDŻET KONKURSU

 • duże firmy i konsorcja - 400 mln PLN,

 • MŚP i konsorcja- 800 mln PLN

 • Seal of Excellence - 50 mln PLN

 • OZE w transporcie- 200 mln PLN

 • urządzenia grzewcze- 200 mln PLN

 • konkurs przeznaczony dla firm z Mazowsza - 500 mln PLN,

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI

 • wynagrodzenia kadry B+R,

 • podwykonawstwo,

 • koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń (odpisy amortyzacyjne), 

 • koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, elementy na stałe zainstalowane w prototypie, koszty promocji, itd),

 • koszty budynków i gruntów,

 • koszty pośrednie- ryczałt 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa,


WYMAGANIA KONKURSU

 • Projekty muszą bezpośrednio wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

 • Koszty podwykonawstwa mogą stanowić:

  •  do 60% kosztów kwalifikowanych prac B+R,

  • do 70% kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy deminimis,

  • do 50% kosztów kwalifikowanych prac B+R w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw,

 • Koszty przeznaczone na realizację prac przedwdrożeniowych do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,

 • Prace przed wdrożeniowe obejmują m.in: opracowanie dokumentacji przedwrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, certyfikację.

ZALETY KONKURSU

 • wysoki budżet,

 •  szybka procedura rozpatrywania wniosków, do 90 dni,

 • zaliczkowaniu do 90% dofinansowania,

 •  możliwości zlecania prac podwykonawczych do 60% kosztów kwalifikowanych,

 •  możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych,


SPRAWDŹ INNE KONKURSY


POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw

POIR 3.2.1 Badania na Rynek

Fundusze Norweskie

77 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Σχόλια


bottom of page