top of page
4499.jpg
88.jpg

W obecnej perspektywie unijnej znaczące środki finansowe zostały przeznaczone na eko-dotacje które trafiają do szerokiej grupy beneficjentów wśród których są przedsiębiorcy, instytucje publiczne i samorządowe, organizacje NGO i inne podmioty. Projekty te dotyczą inwestycji w modernizację infrastruktury energetycznej, termoizolacje budynków i działania skojarzone służące podniesieniu efektywności energetycznej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne OZE dostarczającej energii cieplnej i elektrycznej z biogazowni, elektrowni wiatrowych, paneli solarnych, elektrowni wodnych i źródeł geotermalnych.

Ważną rolę w rozwoju firm pełnią dotacje wpierające promowanie własnych marek produktowych, ich celem jest zwiększenie rozpoznawalności polskich marek na rynkach zagranicznych, co ma pociągać za sobą wzrost eksportu. Konkursy te są kierowane do mikro-małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwiają pozyskanie do 85% dofinansowania na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych, kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego, transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów, udziału w konferencjach i targach, bądź reklamy. 

Bezpłatnie skonsultuj swój projekt

1534.jpg
email.png
phone-call.png
bottom of page