top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Harmonogram naborów do programu FENG 2021-2027

Zaktualizowano: 4 lip 2023Właśnie został opublikowany długo oczekiwany harmonogram naborów na rok 2023 r. w programie FENG 2021-2027 . Nabory będą dotyczyły wszystkich obszarów, jakimi objęty jest ten program, w tym transformacji cyfrowej oraz innowacyjnych projektów, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. W bieżącym roku zaplanowano 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 naborów w trybie bezkonkurencyjnym.


Nabory B+R+I dla przedsiębiorców

Łącznie przewidziano na tegoroczne nabory około 21 mld PLN co stanowi ok. 60% całego budżetu przewidzianego na program FENG, z tego ponad połowa zostanie przeznaczona na Ścieżkę SMART która jest eksperymentalnym, zupełnie nowy konkursem skierowanym do MŚP i dużych przedsiębiorstw wspierającym projekty B+R+I w formie modułów, nabory do Ścieżki SMART rozpoczną się już 21.02.2023 r. W ramach ścieżki przedsiębiorca będzie mógł decydować o zakresie inwestycji podlegającej wsparciu dotacyjnemu. Obligatoryjny będzie tylko moduł B+R lub wdrożenie B+R i dodatkowo w tym samym wniosku o dofinansowanie będzie można ubiegać się o wsparcie na rozwój kompetencji, rozwiązania cyfrowe, infrastrukturę B+R, ekologiczne rozwiązania czy internacjonalizację.

Warto zwrócić uwagę na to, że w nowym harmonogramie naborów znalazł się także znany z poprzedniej perspektywy programu POIR konkurs Kredyt technologiczny w ramach którego będzie można sfinansować wdrożenie własnych lub nabywanych technologii poprzez inwestycję w zakup nieruchomości, prace budowlane takie jak np. budowa lub rozbudowa hali produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń linii technologicznych oraz oprogramowania, początek naborów zaplanowano na 28.03.2023 r.

Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się również nowe działanie Kredyt ekologiczny który wystartuje 6.06.2023 r. wspierając transformację przedsiębiorstw w zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach tego działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.


Opublikowany harmonogram będzie podlegał aktualizacji co najmniej raz na kwartał, obejmując kolejny kwartał. Instytucja Zarządzająca może dokonywać dodatkowych aktualizacji dokumentu w przypadku uzasadnionych potrzeb.


Więcej aktualnej Wiedzy związanej z Funduszami Unijnymi w perspektywie 2021-2027.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty technologiczne i pro-ekologiczne, wykonamy bezpłatną analizę Twojego projektu.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page