top of page
FENG 2021-2027
Kredyt Technologiczny 

 • Kredyt Technologiczny w nowym Programie FENG na lata 2021-2027 wspiera projekty polegające na wdrożeniu przez przedsiębiorstwa MŚP innowacji technologicznych w oparciu o które przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie nowych produktów lub świadczenie nowych usług.

 • Innowacje technologiczne mogą mieć postać własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych, know-how.

 • Przedsiębiorca otrzymuje bezzwrotna dotację w postaci "premii technologicznej" w celu spłaty części kredytu technologicznego.

 • Dotacja w postaci premii technologicznej może pokryć wydatki inwestycyjne przeznaczone m.in. na budowę, rozbudowę hal produkcyjnych, grunty, zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych, licencji, know-how oraz zlecone podmiotom zewnętrznym koncepcje, ekspertyzy.

 • Kredyt technologiczny przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z BGK i może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Dla kogo

Termin naboru

Poziom dofinansowania

calendar.png
money (1).png

Mikro- małych i średnich przedsiębiorstw

I kwartał 2023

do 70% zgodnie z

mapą pomocy regionalnej

 

 1. Złożenie do banku komercyjnego wniosku o udzielenie kredytu technologicznego.

 2. Złożenie do BGK wniosku o dofinansowanie (po otrzymaniu promesy kredytowej lub podpisaniu umowy warunkowej kredytu).

 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie BGK przyznaje promesę premii technologicznej.

 4. Zawarcie z bankiem umowy na kredyt.

 5. Podpisanie z BGK umowy o dofinansowanie.

 6. BGK wypłaca premię technologiczną w trakcie realizacji projektu w ramach płatności częściowych i płatności końcowej.

Premia technologiczna
w 6 kroków
koncepcja-inteligentnych-robotow-rolnikow.jpg
Na co można przeznaczyć
dofinansowanie

Nieruchomości

location.png

Zakup nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych, w tym prawa użytkowania wieczystego

Prace budowlane

crane-truck.png

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków

Wartości niematerialne

i prawne

business.png

Koszty zakupu patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej

Najem, dzierżawa

lease.png

Koszty najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli 

Środki trwałe

conveyor-belt.png

Zakup, wytworzenie, montaż i uruchomienie nowych i używanych środków trwałych

Usługi doradcze

discussion.png

Koszty wykonania ekspertyz, studiów, koncepcji, projektów technicznych

pracownik-przemyslowy-kobieta-w-mundurze-roboczym-i-kasku-sprawdzajacym-produkcje-w-fabryc

 

 

 • Bezpłatna analiza projektuzapoznajemy się z pomysłem inwestycyjnym, poznajemy potencjał przedsiębiorstwa, weryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, identyfikujemy obszary, które będą wymagały dopasowania,

 • Aplikowanie o dotację- modelujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie wsparcia, opracowujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, prowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą,

 • Rozliczanie dotacji- szkolimy zespół z podstaw rozliczania dotacji, przygotowujemy wnioski o płatność, wnioski o zmiany w projekcie, wnioski sprawozdawcze, przeprowadzamy ofertowanie, asystujemy podczas kontroli projektu.

Jak możemy pomóc
155614-OUESZR-141.jpg

BEZPŁATNA konsultacja online

screenshot_20160911_182514.png
bottom of page