top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Dotacje dla firm z województwa pomorskiego inwestujących w innowacje, dotacje na innowacjeCEL KONKURSU

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła 31.03.2017 nabór wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach poddziałania RPO 1.1.1 Ekspansja przez innowacje. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacyjnej czyli bezzwrotnego dofinansowaniana realizację n/wzadań:

 • badania przemysłowe i prace badawczo-rozwojowe (przygotowanie prototypów, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacja oraz uruchomienie pierwszej produkcji)

 • wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych (przygotowanie lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego)

 • zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know- how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą

 • realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami

 • budowę, rozbudowę, przebudowę laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

 • zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług

 • stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu / technologii realizowane w formule projektu grantowego


DOTACJE DLA FIRM INNOWACYJNYCH, ALE JAKICH I NA JAKICH WARUNKACH?

Dotacje w ramach poddziałania RPO 1.1.1 będą przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego wdrażających innowacyjne rozwiązania i/lub prowadzący prace badawczo-rozwojowe i/lub korzystających z usług jednostek badawczo-rozwojowych, a projekty będą musiały wpisywać się doInteligentnych Specjalizacji Pomorza. Na dotacje mogą liczyć również innowacyjne start-upy, szkoły wyższe i podmioty sfery B+R współpracujące z przedsiębiorstwami w realizacji i praktycznym wdrożeniu wyników badań oraz prac rozwojowych i/lub dysponujące ich wynikami.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie/duże) oraz celu inwestycji, o czym pisałem powyżej przedsiębiorstwa otrzymają różne wsparcie, na najwyższe wsparcie pokrywające  do 80% kosztów kwalifikowanych mogą liczyć przedsiębiorstwa mikro i małe inwestujące w badania przemysłowe.


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych oraz maksymalna wartość dofinansowania nie są limitowane, budżet dla podzadania RPO 1.1.1 wynosi 102 mln PLN.Dotacje będzie można przeznaczyć na:

 •     Zakup nieruchomości

 •     Zakup robót i materiałów budowlanych

 •     Koszty aparatury, sprzętu

 •     Koszty wartości niematerialnych i prawnych

 •     Koszty personelu zaangażowanego w projektu

 •     Koszty prac badawczo-rozwojowych

 •     Koszty ekspertyz, analiz

 •     Inne koszty niezbędne do realizacji inwestycji


Wnioski można składać od 01.08.2017 do 30.09.2017 r.Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to,wypełnij ANKIETĘ,a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page