top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Zaktualizowano: 21 sty 2022KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE - KIS

Jednym z priorytetów polityki rozwojowej Polski jest koncentracja tematyczna innowacji, czyli wspieranie rozwoju przedsięwzięć w dziedzinach, w których Polska ma szansę się specjalizować i tworzyć trwałą przewagę konkurencyjną. Temu właśnie mają służyć określone przez Ministerstwo Rozwoju Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Krajowe Inteligentne Specjalizacje to jedno z najważniejszych pojęć w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, każdy projekt ubiegający się o dotację z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój np. popularny POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka musi wpisywać się przynajmniej w jedną inteligentną specjalizację jak poniżej:


ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo


BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego;

KIS 3.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;


ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;

KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo;

KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;


GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM- WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady


INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty;

KIS 9. Elektronika i fotonika;

KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne i geoinformacyjne;

KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna;

KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych;

KIS 13. Inteligentne technologie kreacyjne;

KIS 14. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.


Zgodnie z przyjętymi założeniami najwięcej mają skorzystać takie projekty ubiegające się o dofinansowanie, które z jednej strony wpisują się w zakres KISów, a z drugiej odznaczają się wysokim potencjałem innowacyjnym.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje są dokumentem otwartym, to znaczy nie ustanowionym raz na zawsze, a podlegającym ciągłej weryfikacji w celu uwzględniania zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Szczegółową listę KIS możesz pobrać tutaj .

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page