top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Ostatni konkurs POIR 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-BadawczePOIR 4.1.2 REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE

Rozpoczął się nabór wniosków na ostatnią edycję RANB. Udział w konkursie może wziąć min. jedna jednostka naukowa jako lider konsorcjum oraz jedno przedsiębiorstwo, maksymalnie 5 podmiotów. Konkurs dotyczy projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.


PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • termin naboru wniosków  15.03- 15.05. 2018 r.

 • wartość kosztów kwalifikowanych  1-10 mln PLN

 • dofinansowanie na badania przemysłowe i prace rozwojowe:

  • dla jednostek naukowo-badawczych- 100% kosztów kwalifikowanych;

  • dla MŚP do 80% kosztów kwalifikowanych;

  • dla dużych przedsiębiorstw do 75% kosztów kwalifikowanych;

 • dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe:

  • de minimis - 90% kosztów kwalifikowanych;

  • usługi doradcze dla MŚP- 50% kosztów kwalifikowanych;

 • Budżet konkursu- 200 mln PLN, projekty muszą być realizowane poza województwem mazowiecki

 • Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy, wnioski można składać od 15 marca  do 15 maja 2018 r; 

 • Termin oceny wniosków- do 90 dni;


INNE WAŻNE INFORMACJE:

 • udział koszów przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu musi wynosić min. 30%;

 • projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe;

 • wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez przedsiębiorcę, lub 10% kosztów kwalifikowanych dla jednostki naukowo-badawczej lub 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych ponoszonych przez przedsiębiorcę w ramach pomocy deminimis.

 • Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych i merytorycznych, zgodnie z nowymi kryteriami wyboru projektów - szczegóły w artykule "Zmiany organizacji projektów POIR"


1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page