top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

NUTRITECH- trwa nabór do nowego programu NCBiR

Zaktualizowano: 3 sty 2023


źródło: pl.freepik.com*


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło pierwszy konkurs w ramach programu rządowego NUTRITECH, którego celem jest finansowanie prac badawczo-rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030. W ramach programu NUTRITECH są dofinansowywane projekty z obszaru żywności, jej produkcji oraz wpływu odżywiania na życie i zdrowie człowieka. NUTRITECH ukierunkowany jest na rozwój technologii/produktów zarówno we wczesnym stadium rozwoju, jak i tych znajdujących się już na późniejszym etapie rozwoju.


NUTRITECH- PODSTAWOWE INFORMACJE

Program NUTRITECH kierowany jest do przedsiębiorstw samodzielnie realizujących projekt, konsorcjów przedsiębiorstw składających się maksymalnie z 3 podmiotów, lub konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych, liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzajów prac przewidzianych w projekcie oraz od wielkości firmy (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo) i może wynieść od 40% do 100% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie dotacyjne będą mogły otrzymać projekty obejmujące:

 • badania przemysłowe - mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności,

 • eksperymentalne prace rozwojowe – polegające na kształtowaniu oraz wykorzystaniu aktualnie dostępnej wiedzy,

 • prace przedwdrożeniowe – działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 milion złotych, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 milionów złotych.

Termin naboru wniosków: 6 lipca 2022 - 30 listopada 2022.

Budżet konkursu wynosi 100 mln PLN.

ZAKRES TEMATYCZNY

W ramach ogłoszonego konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie n/w obszarów tematycznych:

 • Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych, indywidualne plany żywieniowe, analiza żywieniowych czynników ryzyka),

 • Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom (żywność funkcjonalna, innowacje produktowe i technologiczne w żywności),

 • Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia (opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków oraz substancji szkodliwych do żywności, działania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności, kontrola jakości żywności).

Z powyższego zakresu wyłączone są prace dotyczące rozwoju suplementów diety.


POZIOM DOFINANSOWANIA

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych prac poziom dofinansowania wynosi:

 • badania przemysłowe: od 50% do 70% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (od 65% do 80% z uwzględnieniem premii),

 • eksperymentalne prace rozwojowe: od 25% do 45% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (od 40% do 60% z uwzględnieniem premii),

 • prace przedwdrożeniowe - de minimis – 90% dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw,

 • usługi doradcze: 50% dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej.


INFORMACJE DODATKOWE

 • Obligatoryjną fazą projektu jest realizacja prac rozwojowych.

 • Koszty kwalifikowane projektu mogą zostać poniesione najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku.

 • W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum projekt otrzyma dodatkowy 1 pkt. w ramach oceny merytorycznej.

 • Jeżeli projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji przynajmniej jednego zadania w projekcie w ramach badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

 • Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 48 miesięcy.

 • Wnioskodawca jest zobowiązany wdrożyć wyniki projektu w terminie 3 lat od zakończenia jego realizacji.

 • Kolejny konkurs w ramach programu NUTRITECH planowany jest na rok 2023.


PODOBNE KONKURSY

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Pomagamy w pozyskaniu dofinansowania we wszystkich kluczowych obszarach takich jak: dotacje zwrotne i bezzwrotne, komercjalizacja, własność intelektualna- wykonamy bezpłatną analizę Twojego projektu.


* <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/jedzenie'>Jedzenie zdjęcie utworzone przez azerbaijan_stockers - pl.freepik.com</a>

648 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page