top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

HYDROSTRATEG- I konkurs rządowego programu „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Zaktualizowano: 3 sty 2023


źródło- pl.freepik.com*


HYDROSTRATEG- PODSTAWOWE INFORMACJE

Program HYDROSTRATEG kierowany jest do przedsiębiorstw samodzielnie realizujących projekt, jednostek naukowych i innych podmiotów t.j. jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli podmioty te realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej oraz konsorcjów w skład których wchodzi przynajmniej jedno przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa.

Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzajów prac przewidzianych w projekcie oraz od wielkości podmiotu (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo) i może wynieść od 40% do 100% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie dotacyjne będą mogły otrzymać projekty obejmujące:

 • Badania podstawowe- mające na celu zdobycie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na konkretne zastosowanie lub wykorzystanie,

 • badania przemysłowe - mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności,

 • eksperymentalne prace rozwojowe – polegające na kształtowaniu oraz wykorzystaniu aktualnie dostępnej wiedzy,

 • prace przedwdrożeniowe – działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce.

Badania podstawowe mogą być realizowane wyłącznie przez jednostki naukowe i nie mogą przekraczać 15% całkowitego budżetu projektu.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł, maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Termin naboru wniosków: 18 lipca 2022 - 31 października 2022.

Budżet konkursu wynosi 200 mln PLN.

ZAKRES TEMATYCZNY

W ramach ogłoszonego konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie poniższych obszarów tematycznych:

1. Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność

 • Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

2. Woda w mieście

 • Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.

 • Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

3. Żegluga śródlądowa

 • Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.


POZIOM DOFINANSOWANIA

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych prac poziom dofinansowania wynosi:

 • badania przemysłowe: od 50% do 70% (od 65% do 80% z uwzględnieniem premii),

 • eksperymentalne prace rozwojowe: od 25% do 45% (od 40% do 60% z uwzględnieniem premii),

 • prace przedwdrożeniowe - de minimis – 90% dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw,

 • usługi doradcze: 50% dla przedsiębiorców z sektora MŚP,

Dla jednostek naukowych:

 • dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych;

 • dofinansowanie działań związanych z przygotowaniem wyników badań i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej – do 100% kosztów kwalifikowalnych;


INFORMACJE DODATKOWE

 • Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa.

 • Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

 • Okres realizacji podany we wniosku projektu wynosi 3 lata z możliwością wydłużenia na etapie realizacji do 5 lat.

 • Koszty kwalifikowane projektu mogą zostać poniesione najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku.

 • Wnioskodawca jest zobowiązany wdrożyć wyniki projektu w terminie 3 lat od zakończenia jego realizacji.


PODOBNE KONKURSY

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe, pomagamy w pozyskaniu dofinansowania we wszystkich kluczowych obszarach takich jak: dotacje zwrotne i bezzwrotne, komercjalizacja, własność intelektualna- bezpłatna analiza projektu .


* <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/tlo'>Tło zdjęcie utworzone przez onlyyouqj - pl.freepik.com</a>

680 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page