top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Dotacje na innowacje na 80% czy 60%?

Zaktualizowano: 28 maj 2020DOTACJE NA BADANIA PRZEMYSŁOWE CZY PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE

Podczas rozmów z klientami często padają pytania o różnice między badaniami przemysłowymi, a pracami badawczo-rozwojowymi. Są to na tyle istotne pytania, że w zależności od kwalifikacji prac (jako badania przemysłowe, bądź prace badawczo-rozwojowe) zależy procentowa wysokość przyznawanych dotacji, zatem jaka jest różnica? 


BADANIA PRZEMYSŁOWE

Obejmują prace od koncepcji do pierwszych wyników laboratoryjnych, np. zbudowania modelu urządzenia, który tworzy się w celu zweryfikowania czy koncepcja jest możliwa do zrealizowania w praktyce i sprawdzenia podstawowej funkcjonalności. Badania przemysłowe są objęte wyższym ryzykiem niepowodzenia i w związku z tym przysługuje na nie do 80%(dla mikro i małych przedsiębiorstw) dofinansowania które jest formą zachęty do podjęcia takich działań. 


PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE

Oznaczają działania nad rozwojem istniejących rozwiązań w celu stworzenia prototypu, nowej wersji produktu i objęte są mniejszym ryzykiem niepowodzenia, ponieważ rozwijamy istniejące już produkty lub technologie, zatem dofinansowanie do tego typu prac wynosi maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych (dla mikro i małych przedsiębiorstw). 

Pełne definicje pojęć: badania przemysłowe, prace badawczo rozwojowe,  można znaleźć w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Zasadach finansowania nauki--> TUTAJ.


Trzeba mieć na uwadze,że aby otrzymać dofinansowanie w wyżej wymienionej wysokości należy zaplanować szerokie rozpowszechnienie wyników badań przemysłowych/ prac badawczo rozwojowych i/lub efektywną współpracę partnerską w ramach projektu. Dotacja na badania przemysłowe i prace badawczo rozwojowe może być przeznaczona do sfinansowania zarówno tzw. 'miękkich' kosztów osobowych tj: wynagrodzenia, zlecenia, dzieła, jak również zakupy wyposażenia, aparatury, oprogramowania i koszty pośrednie związane z prowadzonymi pracami B+R.


Oczywiście należy pamiętać również o tym, że aby projekt inwestycyjny kwalifikował się jako projekt B+R musi przede wszystkim wpisywać się w--> Krajowe Inteligentne Specjalizacjelub regionalne inteligentne specjalizacje (które są określone w regionalnych planach inwestycyjnych każdego województwa) w zależności od tego, czy aplikuje się do konkursu krajowego, czy regionalnego.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page