top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Bon na innowacje, dlaczego nie...Od 8.06.2017 r trwa nabór do konkursu POIR 2.3.2 „Bon na innowacje”, który jest prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i  trwa do lutego 2018 r. Konkurs dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw MŚP i dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Należy uwzględnić, że koszt zakupionych materiałów przez Wnioskodawcę nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.


JAK DZIAŁAJĄ POPULARNE BONY NA INNOWACJE?

Załóżmy, że firma ma pomysł na nowy produkt, którego nie ma na rynku, produkt którym zainteresuje klientów i poprawi swoją pozycję na rynku. Często się zdarza, że taka przykładowa firma nie posiada zasobów technicznych umożliwiających przeprowadzenie specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych które doprowadzą do skonstruowania i przetestowania takiego produktu. W ramach działania POIR 2.3.2 firma może się zwrócić do jednostki naukowo-badawczej np. politechniki, bądź specjalistycznego instytutu ze zleceniem na skonstruowanie tego innowacyjnego produktu i na to działanie może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu MŚP i tak:

•    mikro i małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych

•    w przypadki średnich przedsiębiorstw jest to 70% kosztów kwalifikowanych

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 60.000,00 PLN,  natomiast maksymalna kwota jest ograniczona do wysokości 400.000 PLN i z takiego zakresu inwestycji wynika fakt, że bony na innowacje cieszą się dużą popularnością niewielkich firm i dotyczą najczęściej pojedynczych innowacji produktowych. Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w tej edycji działania POIR 2.3.2 wynosi 65.000.000,00 PLN. 

Bony na innowacje PARP są dobrą alternatywą popularnego konkursu--> Szybka ścieżkaorganizowanego na bieżąco przez NCBR w przypadku projektów innowacyjnych o niskich wartościach kosztów kwalifikowanych.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comentários


bottom of page