piątek, 8 września 2017

"Szybka ścieżka" dla MŚP na nowych warunkach

with No comments 
szybka ścieżka NCBR mojedotacje.pl


Już niedługo ruszy nowa edycja konkursu w ramach PO IR Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" organizowanego przez NCBR pod popularną nazwą „Szybka ścieżka”. Wnioski będzie można składać od 2.10 do 29.12.2107 r.   Na realizację tej edycji konkursu NCBR przeznaczył pokaźną kwotę 1 mld PLN! 

Podobnie jak w poprzednich edycjach w ramach tego konkursu będzie można sfinansować badania przemysłowe i prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami/technologiami. Nowością jest to, że możliwe będzie również sfinansowanie z dotacji prac przed wdrożeniowych które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku i będzie można je sfinansować w zakresie 90% kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy deminimis, a w przypadku usług doradczych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Należy jednak pamiętać, że wysokość prac przed wdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.


Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu „Szybkiej ścieżki” poziom dofinansowania projektów przedstawia się następująco:
•    dla mikro i małych przedsiębiorstw do 80% w zakresie badań przemysłowych i do 60% w zakresie prac badawczo-rozwojowych
•    dla średnich przedsiębiorstw do 75% w zakresie badań przemysłowych i do 50% w zakresie prac badawczo-rozwojowych
 

Dużym ułatwieniem w szczególności dla mikro i małych przedsiębiorstw jest obniżony do 1 mln PLN minimalny próg kosztów kwalifikowanych.
Podwyższeniu uległ dotychczas obowiązujący próg procentowy podwykonawstwa w projekcie. W nowym konkursie wydatki związane z podwykonawstwem są dopuszczalne do 60% wartości kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych, natomiast w przypadku prac przed wdrożeniowych (pomoc de minims) limit wynosi 70% kosztów kwalifikowanych tych prac. Wprowadzono również ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie, a także zmniejszeniu uległa liczba kryteriów formalnych. 


Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.

0 komentarze:

Prześlij komentarz