top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

POIR POM 1.1.1 Ekspansja przez Innowacje

Zaktualizowano: 23 kwi 2020


Konkurs został anulowany. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przekierowaniu środków unijnych zaplanowanych na inwestycje badawczo-rozwojowe w pomorskich firmach na walkę ze skutkami koronawirusa.  Cel konkursu RPO POM 1.1.1

Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Projekty B+R muszą służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacja produktowa lub procesowa) oraz powinny zmierzać do osiągnięcia końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania, umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej. Projekt musi przewidywać wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.


TERMIN NABORU

30.03.2020- 15.05.20202 r.


DLA KOGO? 

 • dla typów projektów 1, 2, 3 oraz 5 i 6 przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.

 • dla typu projektu 4: jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.

 • dla typu projektu 7: jednostki naukowe, szkoły wyższe, IOB.


POZIOM DOFINANSOWANIA

 • Refundacja kosztów: do 80% kosztów kwalifikowanych,

 • Budżet konkursu: 70 mln PLN,

 • Zaliczka: do 50% dofinansowania z EFRR, kwota jednej zaliczki nie może przekroczyć 25% dofinansowania z EFRR,

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI

 • wynagrodzenia,

 • analizy przygotowawcze i usługi eksperckie,

 • prace zlecone jednostkom naukowym,

 • wartości niematerialne i prawne,

 • środki trwałe,

 • materiały i surowce,

 • koszty budynków i gruntów,

 • koszty ogólne, koszty pośrednie,

 • koszty uzyskania ochrony wartości przemysłowej,

ATUTY KONKURSU

 • wysoka alokacja (budżet konkursu),

 • brak min. wartości kosztów kwalifikowanych,

 • szeroki wachlarz działań podlegających dofinansowaniu,

 • szeroki katalog kosztów kwalifikowanych,


WYMAGANIA KONKURSU

 • Koszty pośrednie dla typów projektów zakwalifikowanych jako prace badawczo – rozwojowe mogą stanowić do 17% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

 • Koszty pośrednie dla typów projektów zakwalifikowanych jako tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach mogą stanowić do 8% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu.

 • Nie przewiduje się finansowania badań podstawowych. Preferowane są projekty partnerskie i przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 13% alokacji na działanie i jest możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki.

2 wyświetlenia0 komentarzy

コメント


bottom of page