top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

INNOWACYJNOŚĆ w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zaktualizowano: 31 sty 2023


źródło: pl.freepik.com*


Fundusze Europejskie w szczególny sposób wspierają innowacyjne przedsięwzięcia. Miało to miejsce we wszystkich poprzedniej perspektywach finansowych i podobnie zapowiada w obecnej perspektywie 2021-2027 w ramach której niedługo należy się spodziewać nowych naborów z programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Dotychczas obowiązywała definicja innowacyjności oparta na podręczniku Oslo 2005 która wyróżniała cztery rodzaje innowacji:

· produktową,

· procesową

· organizacyjną

· marketingową

Innowacja produktowa była zdefiniowana jako znacząca zmiana, wyrażana wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi dzięki którym można było odróżnić produkt od rozwiązań o podobnej funkcjonalności występujących na rynku, co oznaczało że produkt taki musiał w znaczący sposób wyróżniać się cechami i funkcjami spośród takich rozwiązań. Innowacja procesowa natomiast była określona jako wprowadzenie w przedsiębiorstwie znaczącej zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania wyrażonych wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi. Oznaczało to, że innowacyjny proces powinien był się charakteryzować lepszymi parametrami technologicznymi od tych, które są w stanie osiągnąć rozwiązania oferowane przez przedsiębiorstwa konkurencyjne. Dwie ostatnie z powyżej wymienionych rodzajów innowacji miały charakter uzupełniający.


OSLO Manul 2018

Nowy podręcznik Oslo 2018 zmodyfikował znacznie terminologię innowacji i tak zamiast czterech rodzajów innowacji mamy dwie:

· innowacja produktowa – zdefiniowana jako nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek.

· innowacja w procesie biznesowym- zdefiniowana jako nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.


Definicja innowacji produktowej została rozszerzona poprzez wymienienie cech funkcjonalnych na które składają się nie tylko cechy techniczne produktu /usługi ale również „ Odpowiednie cechy funkcjonalne to w tym przypadku jakość, specyfikacje techniczne, niezawodność, trwałość, oszczędność podczas użytkowania, przystępność cenowa, wygoda, użyteczność i przyjazność dla użytkownika. Dodatkowo definicja stwierdza, że innowacje produktowe nie muszą wiązać się z poprawą wszystkich funkcji i specyfikacji działania, a usprawnienie lub dodanie nowej funkcji może pociągnąć za sobą utratę innych funkcji lub spadek wydajności pod niektórymi względami.


Innowacje w procesie biznesowym dotyczą natomiast sześciu różnych funkcji przedsiębiorstwa z obszaru zarządzania t.j: wytwarzanie i dostarczanie produktów na sprzedaż oraz działalności wspomagającej (marketing, systemy informacyjno-komunikacyjne, administracja i zarządzanie, rozwój produktów i procesów biznesowych). Należy przy tym zauważyć, że „Zarówno nowe, jak i ulepszone procesy biznesowe mogą wynikać z celów związanych z wdrażaniem strategii biznesowych, redukcją kosztów, poprawą jakości produktów lub warunków pracy, czy też spełnieniem wymogów regulacyjnych. Innowacja w procesie biznesowym może polegać na usprawnieniu jednego lub kilku aspektów jednej funkcji biznesowej lub połączonych różnych funkcji biznesowych.”


Wpływ na oceny projektów

Powyższe zmiany w definicjach innowacyjnych produktów i procesów znajdą najprawdopodobniej odzwierciedlenie w sposobie oceniania projektów w nowym programie FENG dla perspektywy finansowej 2021-2027. W przeszłości należało przede wszystkim wykazywać innowacyjność powyższych w oparciu o parametry stricte technologiczne, które były niejednokrotnie bardzo trudne do wskazania ze względu na ograniczoną ilość dostępnych danych produktów konkurencyjnych. W szczególności dotyczyło to procesów technologicznych dla których żaden z producentów nie ujawnia szczegółowych parametrów technologicznych. Prowadziło to do sytuacji kiedy wartościowy projekt mógł nie otrzymać punktacji kwalifikującej do dofinansowania tylko dlatego, że ze względu na brak obiektywnie dostępnych danych brakowało uzasadnienia znaczącej zmiany wyrażanej wskaźnikami technologicznymi.

Wydaje się, że w oparciu o nową definicję innowacyjności w tego typu przypadkach będzie można się odwołać do końcowej konkurencyjności rozwiązania względem produktów dostępnych na rynku o ile wykaże się poprawę co najmniej jednej z cech funkcjonalnych, a więc także funkcjonalności cenowej. Podobnie nowa definicja innowacji w procesie biznesowym również wydaje się być korzystna, ponieważ umożliwia oparcie innowacji na zmianach dotyczących optymalizacji produkcji lub redukcji kosztów wytwarzania produktów/ świadczenia usług. W związku z powyższym odniesienie ocen projektów do nowych definicji innowacyjności podręcznika Oslo 2018 powinno umożliwić szerszej grupie potencjalnych beneficjentów skuteczne ubieganie się o środki finansowe dla innowacyjnych projektów, rzeczywistość pokaże jak przełoży się to na praktykę.Więcej aktualnej Wiedzy związanej z Funduszami Unijnymi w perspektywie 2021-2027.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty technologiczne - wykonamy bezpłatną analizę Twojego projektu.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page