top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

KPO A2.2.1- Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Zaktualizowano: 12 cze


Gospodarka obiegu zamkniętego

źródło: freepik.com


Cel konkursu KPO A.2.2.1

Celem konkursu jest wsparcie w przedsiębiorstwach inwestycji ukierunkowanych na wdrażanie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie:

 • lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie zużycia surowców pierwotnych),

 • zwiększenie efektywności energetycznej (energooszczędne urządzenia),

 • transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów (odpad staje się surowcem lub produktem),


Termin naboru

Nabór rozpocznie się 25.06.2024 r. i będzie trwał do 20.08.2024 r.


Dla kogo

Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność na terenie Polski.


Warunki dofinansowania

 • Dofinansowanie wynosi:

  • do 85% (jeśli nie występuje pomoc publiczna lub pomoc będzie udzielana na zasadach de minimis),

  • do 70% dla małych przedsiębiorstw w zależności od lokalizacji w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej,

  • do 60% dla średnich przedsiębiorstw w zależności od lokalizacji w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej,

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 896 380 zł,

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia: 4 481 900 zł,

 • Maksymalna kwota wsparcia: 3 500 000 zł,

 • Budżet konkursu: 325 mln PLN,


Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Dofinansowanie działania KPO A.2.2.1 wspiera wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wprowadzenia technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ) w szczególności na:

 • prace budowlane i remonty związane z dostosowaniem przedsiębiorstwa do wdrożenia technologii środowiskowych,

 • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii,

 • zakup maszyn i urządzeń bardziej przyjaznych dla środowiska,

 • zakup oprogramowania, patentów, licencji, know-how,

 • szkolenia pracowników,

 • specjalistyczne usługi doradcze,

Kluczowe wymagania

 • Rozpoczęcie realizacji projektu musi się rozpocząć nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku,

 • Zakończenie projektu do dnia 31 marca 2026 r.

 • Wnioskodawca musi wskazać wskaźniki GOZ wpisujące się w co najmniej jeden z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY, KIS 7 GOZ tj.:

  • I. Ekoprojektowanie

  • II. Pozyskanie surowców

  • III. Przetwórstwo i produkcja

  • IV. Użytkowanie i konsumpcja

  • V. Odpady i ścieki

 • Kryterium premiujące: efektywność ekonomiczna i/lub środowiskowa przedsięwzięcia,


Czym jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Gospodarka obiegu zamkniętego zwana także cyrkularną, stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania związane z eksploatacją zasobów naturalnych oraz gromadzeniem odpadów. Kluczowym aspektem GOZ jest przekształcenie linearnego cyklu życia materiałów w zamknięty obieg.

W kontekście gospodarki obiegu zamkniętego, koniec życia produktu staje się jednocześnie początkiem nowego cyklu poprzez regenerację lub przetworzenie materiałów. Wszystkie zasoby są efektywnie spożytkowane, a ich wartość dodana jest maksymalizowana. Co istotne, gospodarka ta eliminuje powstawanie odpadów, co przekłada się na wyeliminowanie potrzeby ekstrakcji nowych surowców. W ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego nie ma miejsca na odpady – istnieją jedynie surowce.


Jak możemy pomóc

 • Wykonamy bezpłatną analizę projektu- zapoznamy się z pomysłem inwestycyjnym, poznamy potencjał przedsiębiorstwa, zweryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, zidentyfikujemy obszary które będą wymagały dopasowania.

 • Napiszemy wniosek o dotację- kreatywnie sprofilujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji, rozwiniemy treści na podstawie uzgodnionych wytycznych, opracujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, przeprowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą,

 • Rozliczymy dotację- przeszkolimy zespół z podstaw rozliczania dotacji, przygotujemy wnioski o płatność, uzgodnimy zmiany w projekcie z instytucją finansującą, przeprowadzimy procedury przetargowe, będziemy asystowali podczas kontroli projektu.


Menedżer, ekspert dotacji unijnych, portret z przodu

SKONTAKTUJ SIĘ

  Marcin Piasecki

Ekspert dotacji unijnych


    info@empia.pl 
633 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page