top of page
999.jpg

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe są traktowane priorytetowo w perspektywie unijnej 2021-2027. Dofinansowaniem w postaci bezzwrotnych dotacji są wspierane  prace badawcze i rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukowo-badawczą. Ta grupa projektów obejmuje także finansowanie działań mających na celu wdrożenia ukończonych wyników prac B+R do działalności przedsiębiorstwa m.in. certyfikację, bądź koszty uzyskania ochrony patentowej.

 

Projekty badawczo-rozwojowe dają możliwość finansowania wynagrodzeń pracowników biorących w nich udział, usług podwykonawców i kosztów budowy demonstratorów i prototypów. Innowacje produktowe i procesowe rozwijane w trakcie projektu powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku i odbiorców oraz być komercjalizowane w okresie trwałości projektu czyli 3 lat dla przedsiębiorstw MŚP i 5 lat dla dużych przedsiębiorstw. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych prac można pozyskać aż do 80% dofinansowania i dodatkowo do 25% kosztów objętych jest ryczałtem na koszty pośrednie których nie ma obowiązku dokumentować.

 

Konkursy na projekty badawczo-rozwojowe są realizowane zarówno z krajowego programu FENG jak i z programów regionalnych  poszczególnych województw. Aktualnie najpopularniejszym konkursem ogólnopolskim jest Ścieżka SMART .

     Newsy

bottom of page