top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Zanim sięgniesz po dotację..

Zaktualizowano: 28 maj 2020Dobry pomysł na innowacyjny produkt czy technologię, to podstawa przy dotacjach, ale zanim sięgniesz po nie warto pamiętać o poniższych wskazówkach:

źródło: PARP

JEŚLI OTRZYMASZ DOTACJĘ TO PAMIĘTAJ:

 • będziesz musiał podpisać umowę i dostarczyć do niej różnorodne dokumenty, między innymi: zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem ZUS, US,

 • po zawarciu umowy o dofinansowanie niezbędne będzie ustanowienie zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy takiej jak: weksel, gwarancja bankowa, poręczenie, itp,

 • aby wydatki projektowe były prawidłowo rozliczone, muszą być zgodne z działaniem POIR w które wpisuje się Twój projekt, niezbędne do realizacji projektu i efektywne,

 • w trakcie projektu Twoje wydatki będą wielokrotnie weryfikowane pod wieloma względami, m.in:

 • czy były zadeklarowane we wniosku,

 • czy zostały rzeczywiście poniesione,

 • czy zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego,

 • czy były zasadne i efektywne,

 • czy zostały należycie udokumentowane,

 •  będziesz  musiał prowadzić okresową sprawozdawczość projektu,

 • projekt będzie kontrolowany w miejscu realizacji lub siedzibie,

 • projekt będzie musiał być promowany zgodnie z zasadami promocji i oznakowania Unii Europejskiej,


Więcej informacji na w/w temat znajdziesz w 8 kroków skutecznego aplikowania o dotację.

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page