top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

POIR 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚPCEL KONKURSU POIR 2.3.2

Działanie ma na celu stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Dofinansowanie jest udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów innowacyjnych (wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych). W ramach drugiego naboru można uzyskać wsparcia na wdrożenie innowacji technologicznej na podstawie przeprowadzonych prac B+R.


TERMIN NABORU

22.03 do 22.11.2018 r.

DLA KOGO? 

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

POZIOM DOFINANSOWANIA

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych- 60 tys. PLN,

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych - 400 tys. PLN,

 • Refundacja kosztów: do 85% kosztów kwalifikowanych,

 • Maksymalna kwota dofinansowania- 340 tys. PLN,

 • Budżet konkursu: 70 mln PLN (I nabór)

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 

 • prace zlecone jednostkom naukowym,

 • usługi doradcze,

 • materiały i surowce, 

 • środki trwałe,

 • wartości niematerialne i prawne,

ATUTY KONKURSU

 • niski próg kosztów kwalifikowanych,

 • szybka procedura sprawdzająca - ok. 2 m-ce,

 • wysoki poziom dofinansowania,

WYMAGANIA KONKURSU

 • pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis,

 • projekty muszą wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację,

 • zlecenie podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym) realizacji prac nad nowym lub znacząco ulepszonym wyrobem lub projektem wzorniczym musi stanowić min. 70% kosztów projektu,

 • zakupienie usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, np. zakup doradztwa i strategii marketingowej, itp. może stanowić max. 15% kosztów projektu,

 • koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów, itp. może stanowić max. 15% kosztów projektu,

 • dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na:

  • opracowaniu nowego wyrobu,

  • opracowaniu nowego projektu wzorniczego,

  • opracowaniu nowej technologii produkcji,

  • opracowaniu nowej usługi,

  • znaczącym ulepszeniu istniejącego wyrobu,

  • znaczącym ulepszeniu istniejącej usługi,

  • znaczącym ulepszeniu istniejącej technologii produkcji.

 • proces wyboru wykonawcy usługi powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page