top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Nowy, uproszczony konkurs w ramach 'Szybkiej ścieżki'MAŁA SZYBKA ŚCIEŻKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR) ogłosiło 1 czerwca br. konkurs na realizację prac B+R wprowadzając łatwiejsze zasady aplikowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  z poza województwa mazowieckiego (POIR 1.1.1 Uproszczone projekty B+R, tzw. 'mała szybka ścieżka'). Jeśli dotychczas nie korzystałeś ze wsparcia w ramach POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Pierwsza Oś) ani z Projektu „BRIDGE Alfa”, a potrzebujesz środków na realizację projektu, którego przedmiotem są prace badawczo-rozwojowe to warto aplikować w tym konkursie, należy jednak pamiętać, że cały projekt trzeba zrealizować do końca III kwartału 2018 roku.

Budżet konkursu wynosi 150 mln PLN, nabór trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia br. NCBR deklaruje rozstrzygnięcie konkursu w ciągu 60 dni. Dobrą wiadomością jest niski próg minimalnych kosztów kwalifikowalnych wynoszący 300 tys. zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.2 mln PLN.

Dla nowego konkursu w ramach „Szybkiej ścieżki” przewidziano uproszczony zestaw kryteriów oceny projektów. Wystarczające do spełnienia kryterium „Nowość rezultatów projektu” (1 pkt) będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa. Niemniej jednak nadal projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i być projektem badawczym. Maksymalna liczba punktów (3 pkt) zostaje przyznana projektowi przewidującemu powstanie innowacyjnych produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne, ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku. NCBR rezygnuje również z obligatoryjnego wymogu posiadania umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i zarządzającej oraz podwykonawcami jako wymogu obligatoryjnego (dla chętnych posiadanie takich umów będzie warunkiem otrzymania maksymalnej oceny w ramach kryterium, tj. 5 punktów).

Wydaje się, że dzięki zaproponowanym dobrym zmianom, udział w konkursie wezmą przedsiębiorcy, którzy niekoniecznie mają duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, ale mają pomysły i rozwijają swój potencjał technologiczny, a złożenie wniosku w nowym konkursie „Szybkiej ścieżki” może stanowić ważny krok na drodze rozwoju firmy w oparciu o wypracowane przez siebie innowacje. Na koniec należy tylko przypomnieć o tym, że projekt planowany do udziału w tym konkursie musi tak jak wszystkie projekty B+R wpisywać się w--> Krajowe Inteligentne Specjalizacje.


Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to,wypełnij--> ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page