top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

8 kroków skutecznego aplikowania o dotacje unijne

Zaktualizowano: 21 sty 2022JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O DOTACJE UNIJNE

Ubieganie się o dotację nie jest zadaniem łatwym, to złożony proces, który wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości programów i konkursów, ale również przepisów krajowych i unijnych. Dlatego też warto się zabrać do planowania projektu w sposób systematyczny i pamiętać o podstawowych zasadach:


1. W pierwszej kolejności zrób dla siebie krótki opis swojego projektu wraz z szacunkowym budżetem inwestycyjnym, wskaż jakie koszty chcesz sfinansować, zwróć szczególną uwagę na potrzebę realizacji projektu i problem, jaki za pomocą jego zostanie rozwiązany.

2. Następnie zapoznaj się w Wyszukiwarce Dotacji , z aktualnie organizowanymi i planowanymi konkursami. Znajdziesz tam listę konkursów dopasowaną do rodzaju rodzaju Twojej firmy (np. małe przedsiębiorstwo) lokalizacji (np. małopolskie) i opcjonalnych szczegółowych danych, które Cię interesują.

3. Wstępnie dopasuj swój pomysł do wyselekcjonowanych konkursu/ów i zapoznaj się ze dokumentacją wybranego konkursu, przeczytaj regulamin, instrukcje wypełniania wniosku/załączników, zwróć szczególną uwagę na dokument opisujący kryteria oceny wniosków. Bardzo ważne jest, aby cel projektu był ściśle związany z celami wyznaczonymi przez UE dla danego programu/ działania, po tym sprawdź czy nadal Twój projekt wpisuje w wybrany przez Ciebie konkurs.


4. Po wykonaniu w/w możesz zabrać się do tworzenia opisów do wniosku o dofinansowanie/biznesplanu, dobrze jest najpierw utworzyć sobie plan treści. Pisz w sposób jasny i konkretny, nie staraj się na siłę zwiększać objętości dokumentacji pisząc ‘na okrągło’, Twój wniosek będzie sprawdzany przez fachowców i jeżeli nie będzie z niego jasno wynikało, co i jak chcesz wykonać, oraz że to jest możliwe i osiągalne, to nawet przy najlepszym pomyśle 1000 stron nie pomoże.


5. Pamiętaj, żeby prawidłowo określić wskaźniki produktu i rezultatu we wniosku, muszą być mierzalne i realne, ponieważ stanowią podstawę do rozliczenia projektu. Lepiej nie przesadzać z ilością wskaźników, bo jeżeli ich nie osiągniesz, to może to być podstawą do potrącenia części/ całości dotacji na etapie rozliczania projektu (!)


6. Skompletuj umowy o współpracy (np. z jednostkami badawczo-naukowymi), zgłoszenia patentowe, promesy kredytowe, i inne dokumenty, które potwierdzą wiarygodność twojej firmy, produktów, technologii, rozpoznania rynku, itd co na pewno podbije ocenę merytoryczną punktowaną i przełoży się na większe szanse otrzymania dofinansowania dla Twojego projektu i sukces (najczęściej nie należy dołączać w/w dokumentów do wniosku, ale na pewno będą one weryfikowane na etapie podpisania umowy o dofinansowanie, bądź podczas rozliczania projektu)


7. Opracuj szczegółowy budżet, oblicz koszty całkowite i kwalifikowane (to takie do których odnosi się dotacja) oraz cały montaż finansowy z projekcją przepływów środków w wymaganym okresie zgodnie z wymaganiami. Pamiętaj, że w projektach z programów POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)  najczęściej wydatki w pierwszej kolejności poniesiesz sam, czasami istnieje możliwość zaliczkowania, ale często refundację kosztów otrzymuje się po zrealizowaniu i weryfikacji projektu.


8. Po opracowaniu całej dokumentacji, sprawdź całość pod kątem merytorycznym, rachunkowym, zgodności z kryteriami i wskaźnikami, jeżeli wszystko jest ok, podpisz i wyślij do instytucji organizującej konkurs, powodzenia!

A jeżeli potrzebujesz wsparcia, to bezpłatnie skonsultuj z nami swój projekt, dzięki czemu poznasz szanse na dofinansowanie i dowiesz się w jakich obszarach będzie wymagał poprawy.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentarer


bottom of page