top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Dotacje z LGD to szansa dla przedsiębiorczych w małych miasteczkach i na obszarach wiejskichJeżeli jesteś mieszkańcem małego miasteczka do 20 tys. mieszkańców albo zamieszkujesz obszar wiejski, to masz szansę na rozwój swojej firmy korzystając z dotacji unijnych. Od zeszłego roku działają tzw. Lokalne Grupy Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości na tych obszarach, a skorzystać z dotacji mogą zarówno istniejące już firmy, jak i osoby dopiero planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.


CZYM SĄ LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA (LGD)?

Otóż LGD to rodzaj partnerstwa terytorialnego,   zrzeszającego lokalne organizacje oraz mieszkańców gmin należących do poszczególnych Grup.  Misją Lokalnych Grup Działania jest podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów w biznesie, rolnictwa oraz turystów, jak również wspieranie różnorodnych inicjatyw społecznych, opierających się na zasobach przyrodniczych i kulturalnych obszaru, na jakim działają. Swoje działanie opierają na funduszach, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).  LGD to jedna z ciekawszych możliwości pozyskania bezzwrotnej dotacji, która może obejmować m.in. prace budowlane niezbędne do rozpoczęcia lub rozwoju działalności, zakup maszyn, wyposażenia, oprogramowania, jak również inne koszty szczegółowo opisywane w specyfikacji konkursowej. Konkursy organizowane przez LGD obejmują szeroki zakres działalności związanej z produkcją, handlem, lub usługami (np. turystycznymi). To bardzo atrakcyjne dotacje, które umożliwiają sfinansowanie aż do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji w przypadku istniejących firm i nawet do 100% dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Poziom dotacji wynosi odpowiednio, do 300 tys. PLN (dla istniejących przedsiębiorstw) i średnio ok. 60 tys. PLN dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wspomniane dotacje należą do łatwiejszych do pozyskania, mniej wymagających niż typowe dotacje z programów regionalnych czy krajowych i są szansą na pozyskanie atrakcyjnych środków dla małych przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć przygodę z biznesem.


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ Z LGD?

  • Wyłącznie mieszkańcy gminy wchodzącej w obręb działania LGD, wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.

  • Firma ubiegająca się o wsparcie musi być zlokalizowana na obszarze działania gminy zrzeszonej w LGD (planowana inwestycja musi również mieć miejsce na tym terenie), musi funkcjonować co najmniej rok w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku i odprowadzać składki do ZUS.

  • Wymagane jest też utworzenie miejsca pracy, przynajmniej jednego, a im więcej tym lepiej dla oceny projektu.

  • O środki na rozpoczęcie działalności mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy, pod warunkiem, że nie są ubezpieczeni w KRUS.

  • W przeciwieństwie do dotacji oferowanych przez Urząd Pracy nie wymaga się, aby taka osoba koniecznie była bezrobotna. Pod uwagę brany jest także fakt, czy wnioskodawca lub pracownik pochodzą z tzw. grupy osób defaworyzowanych, co jest dodatkowo punktowane podczas oceny. Do takiej grupy zalicza się w zależności od LGD m.in. kobiety, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy przez przynajmniej 12 miesięcy), osoby poniżej 30 i powyżej 50 roku życia.


Każde LGD dodatkowo tworzy lokalne kryteria związane z charakterystyką regionu, tak, aby były one zgodne z tzw. Lokalną Strategią Rozwoju. Warto zainteresować się dotacjami z LGD i zawalczyć o korzystne wsparcie w realizacji swoich pomysłów biznesowych. Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twoja inwestycja kwalifikuje się do tego typu dotacji, kliknij w ANKIETĘ.

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page