top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Dotacje dla firm rozwijających infrastrukturę B+R, co nowego?Już niedługo bo 8 maja rusza czwarta edycja naboru wniosków do konkursu 2.1 POIR Wsparcie innowacji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Wnioski będzie można składać do 7.07.2017, konkurs obejmuje MŚP i ma spory budżet w wysokości 900 mln PLN. 

DLA KOGO Konkurs ten jest adresowany głównie do innowacyjnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i chcą inwestować w jej rozwój w część biurowo-laboratoryjną (grunty, budynki, prace i materiały budowlane), aparaturę, oprogramowanie, koszty instalacji i uruchomienia, oraz koszty wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, itp.). Elementem programu mogą być również eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Ważnym elementem tego konkursu jest potrzeba wykazania doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których naturalną kontynuacją będzie rozbudowa/budowa centrum B+R.  Podobnie jak w ubiegłym roku wnioskodawca będzie musiał opracować indykatywną agendę badawczą, która będzie monitorowana przez 3 lata po zakończeniu realizacji projektu (okres trwałości projektu).


DOTACJE DLA FIRM W KONKURSIE 2.1 POIR

Oprócz ’starych’ kryteriów z poprzednich edycji takich jak: konieczność zwiększenia zatrudnienia pracowników centrum z wyższym wykształceniem, nawiązanie współpracy z jednostką naukową, pojawią się trzy nowe wymagania:

  • pierwsze wymaganie dotyczy obowiązku wpisywania się projektu w tzw. branże kluczowe wynikające z Rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, które obejmują dziewięć obszarów (produkcja środków transportu, elektronika profesjonalna, specjalistyczne technologie teleinformatyczne, lotniczo-kosmiczny, produkcja leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych, systemy wydobywcze, odzysk materiałowy surowców, ekobudownictwo i żywność wysokiej jakości)

  • drugim nowym wymaganiem jest „Przełomowy charakter planowanych prac B+R”, w ramach którego oceniana będzie oryginalność, nowość oraz przełomowość planowanych do opracowania rozwiązań, a ocena będzie się opierała na skutkach oddziaływania wdrożenia na rynki (zmiany na rynkach, powstanie nowych rynków) i produkty (wprowadzenie przełomowych produktów)

  • trzecie wymaganie dotyczy zarządzania własnością intelektualną, podmioty, które wykorzystają swoje atuty w tym obszarze będą mogły liczyć na dodatkowe punkty

Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji dla firmy wyniesie:

  • w zakresie infrastruktury do 70% wartości kosztów kwalifikowanych

  • w zakresie prac rozwojowych do 45% kosztów kwalifikowanych

  • pomoc deminimis 45% kosztów kwalifikowanych


Jeżeli zainteresował Cię ten konkurs to, wypełnij ANKIETĘ, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości wsparcia Twojej firmy.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page