top of page
 • Zdjęcie autoraMarcin Piasecki

Będzie 5 konkursów Szybkiej Ścieżki NCBiRJuż za niecały miesiąc bo 01.03.2018 r. startuje kolejna edycja najbardziej popularnego krajowego konkursu dotacyjnego na badania i rozwój nad innowacyjnymi produktami i technologiami, organizowana przez NCBiR, poniżej podajemy podstawowe informacje o warunkach konkursu:

CEL KONKURSU POIR 1.1.1

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących:

 • badania przemysłowe

 • prace badawczo- rozwojowe

 • realizację prac przedwdrożeniowych

Przedsiębiorca zobowiązuje się do wdrożenia wyników badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu rozumianego jako:

 • rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu

 • sprzedaż, lub udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R


TERMINY NABORU

 • 01.03-30.05.2018 - I nabór- MŚP (bez woj. mazowieckiego)

 • 01.03-29.06.2018 - II nabór- duże przedsiębiorstwa

 • 03.04-28.12.2018- III nabór- MŚP SoE

 • 16.08-14.12.2018- IV nabór- MŚP (bez woj. mazowieckiego)

 • 03.09-30.11.2018- V nabór - duże przedsiębiorstwa


DLA KOGO? 

Konkurs przeznaczony jest dla:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

 • dużych przedsiębiorstw

 • konsorcjów przedsiębiorstw


POZIOM DOFINANSOWANIA

 • Refundacja kosztów: do 80%  dla MŚP i do 65% dla dużego przedsiębiorcy

 • Minimalna wartość projektu: 1 mln zł

 • Dofinansowanie: do 20 mln euro

 • Zaliczka do 90% całkowitej wysokości dofinansowania 

 • Budżet konkursu: 

  • I, II, IV, V nabór - 700 mln PLN

  •  III nabór - 50 mln PLN

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI

 • wynagrodzenia

 • koszty budynków i gruntów

 • środki trwałe (urządzenia, aparatura badawcza, itp)

 • materiały i surowce 

 • wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)

 • podwykonawstwo

 • koszty ogólne

 • koszty pośrednie


ZALETY KONKURSU

Konkurs POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa, tzw. "Szybka ścieżka" jest najpopularniejszym konkursem w zakresie badań i rozwoju w Polsce i swoją popularność zawdzięcza m.in:

 • bardzo szybkiej procedurze rozpatrywania wniosków, do 60 dni,

 • zaliczkowaniu do 90% dofinansowania,

 •  możliwości zlecania prac podwykonawczych do 60% kosztów kwalifikowanych,

 •  możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych,

 •  wysokiemu budżetowi konkursu


WYMAGANIA KONKURSU

 • Projekty muszą bezpośrednio wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

 • Koszty podwykonawstwa mogą stanowić:

  •  do 60% kosztów kwalifikowanych prac B+R 

  • do 70% kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy deminimis

  • do 50% kosztów kwalifikowanych prac B+R w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw

 • Koszty przeznaczone na realizację prac przedwdrożeniowych do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

 • Prace przedwdrożeniowe obejmują m.in: opracowanie dokumentacji przedwrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, certyfikację.

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page