top of page

Inne projekty

4499.jpg
88.jpg

Do tej grupy projektów można zaliczyć m.in. projekty, które służą promowaniu własnych marek produktowych na rynkach zagranicznych. Projekty te są kierowane do mikro-małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwiają pozyskanie do 85% dofinansowania na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych, kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego, transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów, udziału w konferencjach i targach, bądź reklamy. 

W obecnej perspektywie unijnej znaczące środki finansowe zostały przeznaczone na eko-dotacje które trafiają do szerokiej grupy beneficjentów wśród których są przedsiębiorcy, instytucje publiczne i samorządowe, organizacje NGO i inne podmioty. Projekty te dotyczą inwestycji w modernizację infrastruktury energetycznej, termoizolacje budynków i działania skojarzone służące podniesieniu efektywności energetycznej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne OZE dostarczającej energii cieplnej i elektrycznej z biogazowni, elektrowni wiatrowych, paneli solarnych, elektrowni wodnych i źródeł geotermalnych.

Newsy

bottom of page