top of page

Dotacje na innowacje

Projekty badawczo-rozwojowe są traktowane priorytetowo w perspektywie unijnej 2021-2027. Dofinansowaniem w postaci bezzwrotnych dotacji są wspierane  badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukowo-badawczą.

Projekty badawczo-rozwojowe dają możliwość finansowania wynagrodzeń pracowników biorących w nich udział, usług podwykonawców, kosztów budowy demonstratorów i prototypów, zakup wyników badań z jednostek naukowych, ochronę własności przemysłowej. Innowacje produktowe i procesowe rozwijane w trakcie projektu powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku i odbiorców oraz być komercjalizowane w okresie trwałości projektu czyli 3 lat dla przedsiębiorstw MŚP i 5 lat dla dużych przedsiębiorstw. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych prac można pozyskać aż do 80% dofinansowania i dodatkowo do 25% kosztów objętych jest ryczałtem na koszty pośrednie których nie ma obowiązku dokumentować. Konkursy na projekty badawczo-rozwojowe są realizowane zarówno z krajowego programu FENG jak i z programów regionalnych  poszczególnych województw. 

W obecnej perspektywie unijnej projekty badawczo-rozwojowe mogą mieć charakter kompleksowy, umożliwiając dofinansowanie dodatkowych działań skojarzonych z pracami B+R takich jak np.:

  • Prace przedwdrożeniowe – obejmujące koszty działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R,

  • Wdrożenie innowacji- obejmujące koszty inwestycji (takich jak m.in. budowa, rozbudowa hal i magazynów, zakup maszyn, linii i systemów produkcyjnych, itd.) związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu, 

  • Infrastruktura B+R – obejmujące koszty inwestycji w centrum B+R niezbędne do realizacji prac badawczych,

  • Cyfryzacja – obejmujące koszty transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa, 

  • Zazielenienie przedsiębiorstw – obejmujące koszty działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa w zakresie usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych,

  • Internacjonalizacja – obejmujące koszty działań związanych z promocją zagraniczną produktów oraz działania dotyczących uzyskania ochrony praw własności przemysłowej,

  • Kompetencje – obejmujące koszty doskonalenia kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywania przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji. 

 

Aktualnie najpopularniejszym ogólnopolskim konkursem B+R+I jest Ścieżka SMART , podobne konkursy są już też stopniowo uruchamiane w regionalnych programach operacyjnych poszczególnych województw.

Kompleksowe projekty B+R+I

Jak możemy pomóc

  • Wykonamy bezpłatną analizę projektu- zapoznamy się z pomysłem, poznamy potencjał przedsiębiorstwa, zweryfikujemy na ile potrzeby inwestycyjne firmy wpisują się w wymagania konkursowe, zidentyfikujemy obszary które będą wymagały dopasowania,

  • Napiszemy wniosek o dotację- kreatywnie sprofilujemy zakres projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji, rozwiniemy treści na podstawie uzgodnionych wytycznych, opracujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, przeprowadzimy uzgodnienia z instytucją finansującą,

  • Rozliczymy dotację- przeszkolimy zespół z podstaw rozliczania dotacji, przygotujemy wnioski o płatność, uzgodnimy zmiany w projekcie z instytucją finansującą, przeprowadzimy procedury przetargowe, będziemy asystowali podczas kontroli projektu.

SKONTAKTUJ SIĘ

Marcin Piasecki

Ekspert dotacji unijnych

T: 605 288 500

  info@empia.pl 

bottom of page