FirmaEMPIA to firma doradcza, specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych w szczególności związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, inwestycjami infrastrukturalnymi w technologie, eko-inwestycjami i dywersyfikacją na nowe rynki, pozyskujemy również fundusze z innych, krajowych źródeł finansowania inwestycji.

Pomagamy w pozyskaniu bezzwrotnych dotacji, które mogą znacznie przyspieszyć rozwój przedsiębiorstw i zbudować ich przewagę konkurencyjną na rynku krajowym i za granicą. Z praktyki wiemy co jest niezbędne do skutecznego aplikowania o fundusze unijne, przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną dla danego konkursu/działania, zawierającą wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak: wniosek, biznesplan, studium wykonalności, analizę finansową, analizę patentową i załączniki formalne, jak również skutecznie wspieramy wnioskodawcę w okresie realizacji projektu, tak, żeby sprawnie rozliczyć dotację z instytucją pośredniczącą.

Rozumiemy potrzeby przedsiębiorstw inwestujących w rozwój, jak również otoczenie w jakim one działają, wiemy jak zasilić inwestycję bezzwrotnymi środkami pozyskanymi z funduszy europejskich. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, zawsze zaczynamy od potrzeb, pomagamy kreatywnie rozwinąć pomysły, zweryfikować jego szanse, a następnie optymalnie dopasować do konkretnych programów/konkursów biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania i korzyści jakie można osiągnąć, ale również wymagania, które muszą zostać spełnione, żeby projekt zrealizować i rozliczyć.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do podjęcia współpracy!
 
pozdrawiam
Marcin Piasecki 
General Manager
mp@empia.pl