Oferta
Pomagamy skutecznie pozyskiwać dotacje unijne na rozwój firmy poprzez innowacje, usprawnienie technologiczne, rozbudowę infrastruktury produkcyjnej lub badawczo-rozwojowej, eko-inwestycje czy promocję marki produktowej na rynkach zagranicznych. Zawsze zaczynamy od Państwa potrzeb, wspólnie pomagamy rozwinąć pomysł, zweryfikować jego szanse, a następnie optymalnie dopasować do konkretnych programów/konkursów biorąc pod uwagę otoczenie firmy, warunki i korzyści jakie mogą Państwo osiągnąć, ale również wymagania, które muszą być spełnione, żeby projekt zrealizować i rozliczyć. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, usługa w zależności od Państwa potrzeb obejmuje:
  • audyt unijny- to bezpłatna usługa, najczęściej spotkanie (również on-line) podczas którego badamy możliwości pozyskania dotacji ze środków europejskich dla danego pomysłu inwestycyjnego;
  • aplikowanie o dotację- to cały rozbudowany proces który wymaga doskonałej znajomości warunków formalnych poszczególnych działań/poddziałań, jak i przepisów  obejmujący uzgadnianie założeń projektowych, analizę i przygotowanie danych  pod kątem spełnienia kryteriów konkursowych, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej składającej się z: wniosku, biznesplanu, analizy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami które pozwolą optymalnie wpisać projekt w ramy konkursu, tak żeby zmaksymalizować szanse pozyskania środków unijnych;
  • rozliczenie dotacji- prawidłowe rozliczenie dotacji wymaga znajomości wielu zasad, przepisów i procedur niezbędnych do rozliczenia zaliczek, refundacji i otrzymania kolejnych transz dofinansowania aż do formalnego zakończenia projektu. Na tym etapie służymy profesjonalnym wsparciem, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność, że dotacja będzie rozliczona zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej. 

Projekty realizujemy wg. poniższego modelu:
  • analiza potrzeb- poznajemy firmę i jej potrzeby, by wskazać możliwe kierunki pozyskania środków;
  • analiza szans- analizujemy założenia inwestycji, porównujemy z kryteriami oceny projektów i oszacowujemy szanse pozyskania dotacji;
  • propozycja modelu współpracy- przedstawiamy koncepcję przyszłego projektu, wskazujemy ewentualne działania i modyfikacje niezbędne by zwiększyć szanse pozyskania dotacji;
  • realizacja projektu- przygotowujemy wniosek z biznesplanem, montażem finansowym i/ lub prowadzimy nadzór nad realizacją projektu i rozliczeniem.

Wykorzystujemy do komunikacji z klientami bardzo pomocne w codziennej pracy narzędzia komunikacji multimedialnej takie jak popularny Skype, Hangout, itp. Dzięki temu możemy w każdej chwili połączyć się i skonsultować dane, opisy, rysunki, etc udostępniając sobie ekrany i na bieżąco komentując, to naprawdę świetne narzędzia oszczędzające czas i pieniądze. 

Zapraszamy do współpracy!