Oferta
Pomagamy skutecznie pozyskiwać dotacje unijne na rozwój firmy poprzez innowacje, usprawnienie technologiczne, rozbudowę infrastruktury produkcyjnej lub badawczo-rozwojowej, eko-inwestycje czy promocję marki produktowej na rynkach zagranicznych. 

Zawsze zaczynamy od Państwa potrzeb, wspólnie pomagamy rozwinąć pomysł, zweryfikować jego szanse, a następnie optymalnie dopasować do konkretnych programów/konkursów biorąc pod uwagę otoczenie firmy, warunki i korzyści jakie mogą Państwo osiągnąć, ale również wymagania, które muszą być spełnione, żeby projekt zrealizować i rozliczyć. 

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, usługa w zależności od Państwa potrzeb obejmuje:
  • audyt unijny- to bezpłatna usługa, najczęściej spotkanie (również on-line) podczas którego badamy możliwości pozyskania dotacji ze środków europejskich dla danego pomysłu inwestycyjnego;
  • aplikowanie o dotację- to skomplikowany proces, który wymaga doskonałej znajomości programów, konkursów i przepisów po to, żeby opracować 'szytą na miarę' dokumentację aplikacyjną składającą się z: wniosku, biznesplanu, analizy finansowej wraz z dodatkowymi załącznikami które pozwolą optymalnie wpisać pomysł inwestycyjny w ramy konkursu, tak żeby zmaksymalizować szanse pozyskania środków;
  • rozliczenie dotacji- prawidłowe rozliczenie dotacji wymaga znajomości wielu zasad, przepisów i procedur niezbędnych do rozliczenia i otrzymania kolejnych transzy dofinansowania aż do formalnego zakończenia projektu i na tym etapie służymy profesjonalnym wsparciem, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność, że dotacja będzie rozliczona zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej.

Projekty realizujemy wg. poniższego modelu:
  • analiza potrzeb- poznajemy firmę i jej potrzeby, by wskazać możliwe kierunki pozyskania środków;
  • analiza szans- analizujemy założenia inwestycji, porównujemy z kryteriami oceny projektów i oszacowujemy szanse pozyskania dotacji;
  • propozycja modelu współpracy- przedstawiamy koncepcję przyszłego projektu, wskazujemy ewentualne działania i modyfikacje niezbędne by zwiększyć szanse pozyskania dotacji;
  • realizacja projektu- przygotowujemy wniosek z biznesplanem, montażem finansowym i/ lub prowadzimy nadzór nad realizacją projektu i rozliczeniem.

Ponieważ mamy wieloletnią praktyką biznesową i technologiczną wystarczy, że otrzymamy od Państwa główne wytyczne co do produktów, technologii, danych finansowych, rynku na podstawie których sami przygotujemy cały wsad merytoryczny ze wszystkimi opisami, tak, żeby optymalnie wpisywały się w cele danego konkursu i zwiększały szanse pozyskania dotacji. Dzięki temu zaoszczędzą Państwo tygodnie pracy swoich pracowników, którzy nie będą musieli przygotowywać nam szczegółowych, pracochłonnych  opisów, w tym czasie pracując efektywnie dla Państwa firmy.

Wykorzystujemy do komunikacji z klientami bardzo pomocne w codziennej pracy narzędzia komunikacji multimedialnej takie jak popularny Skype, Hangout, itp. Dzięki temu możemy w każdej chwili połączyć się i skonsultować dane, opisy, rysunki, etc udostępniając sobie ekrany i na bieżąco komentując, to naprawdę świetne narzędzia oszczędzające czas i pieniądze. 

Zapraszamy do współpracy!