piątek, 21 lutego 2020

POIR 3.2.1 Badania Na RynekCel konkursu POIR 3.2.1

Celem konkursu Badania na Rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności  firm poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.


TERMINY NABORU  I BUDŻET

25.03-12.05.2020
 • 550 mln PLN- konkurs ogólny
 • 150 mln PLN- konkurs dedykowany miastom średnim
 • 50 mln PLN- konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności
DLA KOGO? 
Konkurs przeznaczony jest dla  przedsiębiorstw MŚP, które:
 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 •  przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln zł,
 • Refundacja kosztów: do 70%,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR,
 • Budżet konkursu: zostanie podany,

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
 • zakup gruntów i nieruchomości, prace budowlane -  łącznie do 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji i nie więcej niż 5 mln PLN,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • usługi doradcze,
ZALETY KONKURSU
 •  możliwość sfinansowania wydatków inwestycyjnych, usług doradczych lub eksperymentalnych prac B+R,
 • na etapie składnia wniosku wystarczy przedstawić realny harmonogram pozyskania dokumentów pozwolenia (np. na budowę), koncesje, dokumentacje (np. dokumentację środowiskową),
 • preferencja projektów z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii (Eurostat)


WYMAGANIA KONKURSU
 • maksymalny czas realizacji projektu 3 lata,
 • należy wykazać dokumenty dotyczące praw własności intelektualnej,
 • preferencja projektów wpisujących się w KIS
 • należy zadeklarować, czy produkt będący efektem projektu wnioskodawca będzie sprzedawał poza na rynku wspólnotowym czy poza granicami Unii Europejskiej.
 • wymagana będzie dokumentacja potwierdzającą wykonanie założonych w projekcie wskaźników,
 • wnioskodawca określi przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – wartość docelową przychodów należy osiągnąć rok po zakończeniu realizacji projektu,

http://www.mojedotacje.pl/p/formularz2.html
 Bezpłatnie przeanalizujemy Twój projekt

Share: