czwartek, 7 lutego 2019

POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka- badania przemysłowe i prace B+R


poir 1.1.1 szybka ścieżka mojedotacje.pl

Cel konkursu POIR 1.1.1

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących: 
 • badania przemysłowe
 • prace badawczo- rozwojowe
 • realizację prac przedwdrożeniowych
Przedsiębiorca zobowiązuje się do wdrożenia wyników badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu rozumianego jako:
 • rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu
 • sprzedaż, lub udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R
TERMINY NABORU
 • 01.04-01.07.2019 - I, II nabór
 • 01.04-29.11.2019- III nabór- MŚP SoE
 • 16.09-16.12.2019- IVnabór
DLA KOGO? 
Konkurs przeznaczony jest dla :
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • dużych przedsiębiorstw
 • konsorcjów przedsiębiorstw
POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Refundacja kosztów: do 80%  dla MŚP i do 65% dla dużego przedsiębiorcy
 • Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
 • Dofinansowanie: do 20 mln euro
 • Zaliczka do 90% całkowitej wysokości dofinansowania 
 • Budżet konkursu: 
  • I nabór- 1.050 mln PLN
  • II, III nabór - 50 mln PLN
  • IV nabór - 1.100 mln PLN

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
 • wynagrodzenia 
 • podwykonawstwo
 • środki trwałe (urządzenia, aparatura badawcza, itp)
 • materiały i surowce 
 • wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)
 • koszty budynków i gruntów 
 • koszty ogólne
 • koszty pośrednie

ZALETY KONKURSU 
Konkurs POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa, tzw. "Szybka ścieżka" jest najpopularniejszym konkursem w zakresie badań i rozwoju w Polsce i swoją popularność zawdzięcza m.in:
 •  bardzo szybkiej procedurze rozpatrywania wniosków, do 60 dni,
 •  zaliczkowaniu do 90% dofinansowania,
 •  możliwości zlecania prac podwykonawczych do 60% kosztów kwalifikowanych,
 •  możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych,
 •  wysokiemu budżetowi konkursu


WYMAGANIA KONKURSU
 • Projekty muszą bezpośrednio wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
 • Koszty podwykonawstwa mogą stanowić:
  •  do 60% kosztów kwalifikowanych prac B+R 
  • do 70% kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy deminimis
  • do 50% kosztów kwalifikowanych prac B+R w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw
 • Koszty przeznaczone na realizację prac przedwdrożeniowych do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu
 • Prace przedwdrożeniowe obejmująm.in: opracowanie dokumentacji przedwrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, certyfikację.

https://goo.gl/forms/23Rs7GzPfm0FgUbt2
Zweryfikujemy pomysł, określimy szanse pozyskania dotacjiShare:

0 komentarze:

Prześlij komentarz