wtorek, 27 listopada 2018

RPO POM 1.1.1 Ekspansja przez innowacje
Cel konkursu RPO POM 1.1.1
 • Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.  
 • Projekty B+R muszą służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacja produktowa lub procesowa) oraz powinny zmierzać do osiągnięcia końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania, umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej.
 • Projekt musi przewidywać wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

PLANOWANY TERMIN NABORU
styczeń 2019


DLA KOGO? 
 • dla typów projektów 1, 2, 3 oraz 5 i 6 przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.
 • dla typu projektu 4: jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.
 • dla typu projektu 7: jednostki naukowe, szkoły wyższe, IOB.


POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Refundacja kosztów: do 80% kosztów kwalifikowanych,
 • Budżet konkursu: 100 mln PLN,
 • Zaliczka: do 50% dofinansowania z EFRR, kwota jednej zaliczki nie może przekroczyć 25% dofinansowania z EFRR,

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
 • wynagrodzenia,
 • analizy przygotowawcze i usługi eksperckie,
 • prace zlecone jednostkom naukowym, 
 • wartości niematerialne i prawne,
 • środki trwałe,
 • materiały i surowce,
 • koszty budynków i gruntów,
 • koszty ogólne, koszty pośrednie,
 • koszty uzyskania ochrony wartości przemysłowej,

ATUTY KONKURSU
 • wysoka alokacja (budżet konkursu),
 • brak min. wartości kosztów  kwalifikowanych,
 • szeroki wachlarz działań podlegających dofinansowaniu,
 • szeroki katalog kosztów kwalifikowanych,

WYMAGANIA KONKURSU

 • Koszty pośrednie dla typów projektów zakwalifikowanych jako prace badawczo – rozwojowe mogą stanowić do 17% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. 
 • Koszty pośrednie dla typów projektów zakwalifikowanych jako tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach mogą stanowić do 8% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Nie przewiduje się finansowania badań podstawowych. Preferowane są projekty partnerskie i przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.  
 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 13% alokacji na działanie i jest możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. 

  http://www.mojedotacje.pl/p/poir-12.html

Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji
Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz