wtorek, 7 sierpnia 2018

Zanim sięgniesz po dotację..

dotacje na innowacje

Dobry pomysł na innowacyjny produkt czy technologię, to podstawa przy dotacjach, ale zanim sięgniesz po nie warto pamiętać o poniższych wskazówkach:


              źródło: PARP

Jeśli otrzymasz dotację to pamiętaj:
 • będziesz musiał podpisać umowę i dostarczyć do niej różnorodne dokumenty, między innymi: zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem ZUS, US,
 • po zawarciu umowy o dofinansowanie niezbędne będzie ustanowienie zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy takiej jak: weksel, gwarancja bankowa, poręczenie, itp,
 • aby wydatki projektowe były prawidłowo rozliczone, muszą być zgodne z działaniem POIR w które wpisuje się Twój projekt, niezbędne do realizacji projektu i efektywne,
 • w trakcie projektu Twoje wydatki będą wielokrotnie weryfikowane pod wieloma względami, m.in:
  • czy były zadeklarowane we wniosku,
  • czy zostały rzeczywiście poniesione,
  • czy zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego,
  • czy były zasadne i efektywne,
  • czy zostały należycie udokumentowane,
 •  będziesz  musiał prowadzić okresową sprawozdawczość projektu,
 • projekt będzie kontrolowany w miejscu realizacji lub siedzibie,
 • projekt będzie musiał być promowany zgodnie z zasadami promocji i oznakowania Unii Europejskiej,
 Więcej informacji na w/w temat znajdziesz w artykule "Jak skutecznie aplikować o dotacje na rozwój firmy". A jeżeli potrzebujesz wsparcia, to wypełnij Formularz, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości dofinansowania Twojego projektu.

Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz