czwartek, 12 września 2019

POIR 3.2.2 Kredyt na Innowacje TechnologiczneCel konkursu POIR 3.2.2

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna, która będzie spłatą części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.


TERMIN NABORU
15.10.2019 - 24.06.2020 r. - I nabór
24.09.2020 - 30.12.2020 r. - II nabór


DLA KOGO? 
Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całego kraju, posiadających zdolność kredytową.


POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Refundacja kosztów: do 70% kosztów kwalifikowanych,
 • Wsparcie do 6.000.000 PLN,
 • brak zaliczek,
 • Budżet konkursu dla każdego z naborów: 350.000.000 PLN,

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 
 • usługi doradcze, analizy przygotowawcze,
 • budowa i rozbudowa budynków,
 • materiały,
 • usługi budowlane,
 • maszyny i urządzenia,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • zakup gruntów,
 • zakup nieruchomości,
ATUTY KONKURSU
 • wysoka alokacja (budżet konkursu),
 • wysoka kwota wsparcia dla MŚP,
 • szeroki wachlarz kosztów kwalifikowanych,
 • premiowane projekty o wysokim poziomie innowacyjności,

WYMAGANIA KONKURSU
 • dofinansowanie przeznaczone dla MŚP posiadających zdolność kredytową oraz możliwość uzyskania promesy kredytowej,
 • o dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne, kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%,
 • dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego,
 • rozwiązanie musi się wpisywać w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
 • preferowane technologie dotyczące wysokich i/lub średnich technologii i/lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług (Eurostat). 
 
  http://www.mojedotacje.pl/p/poir-12.html

Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji

Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz