piątek, 16 marca 2018

Ostatni konkurs POIR 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

 
 

POIR 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

Rozpoczął się nabór wniosków na ostatnią edycję RANB. Udział w konkursie może wziąć min. jedna jednostka naukowa jako lider konsorcjum oraz jedno przedsiębiorstwo, maksymalnie 5 podmiotów. Konkurs dotyczy projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

Podstawowe informacje:

 • termin naboru wniosków  15.03- 15.05. 2018 r.
 • wartość kosztów kwalifikowanych  1-10 mln PLN
 • dofinansowanie na badania przemysłowe i prace rozwojowe:
  • dla jednostek naukowo-badawczych- 100% kosztów kwalifikowanych;
  • dla MŚP do 80% kosztów kwalifikowanych;
  • dla dużych przedsiębiorstw do 75% kosztów kwalifikowanych;
 • dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe:
  • de minimis - 90% kosztów kwalifikowanych;
  • usługi doradcze dla MŚP- 50% kosztów kwalifikowanych;
 • Budżet konkursu- 200 mln PLN, projekty muszą być realizowane poza województwem mazowiecki
 • Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy, wnioski można składać od 15 marca  do 15 maja 2018 r; 
 • Termin oceny wniosków- do 90 dni;

 

Inne ważne informacje:

 • udział koszów przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu musi wynosić min. 30%;
 • projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe;
 • wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez przedsiębiorcę, lub 10% kosztów kwalifikowanych dla jednostki naukowo-badawczej lub 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych ponoszonych przez przedsiębiorcę w ramach pomocy deminimis.
 • Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych i merytorycznych, zgodnie z nowymi kryteriami wyboru projektów - szczegóły w artykule "Zmiany organizacji projektów POIR"

https://goo.gl/forms/23Rs7GzPfm0FgUbt2
Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz