czwartek, 22 lutego 2018

POIR 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

Cel konkursu POIR 2.3.2

Działanie ma na celu stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Dofinansowanie jest udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów innowacyjnych (wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych). W ramach drugiego naboru można uzyskać wsparcia na wdrożenie innowacji technologicznej na podstawie przeprowadzonych prac B+R.

TERMIN NABORU
  22.03 do 22.11.2018 r.

DLA KOGO? 
Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
   
POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych- 60 tys. PLN,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych - 400 tys. PLN,
 • Refundacja kosztów: do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • Maksymalna kwota dofinansowania- 340 tys. PLN,
 • Budżet konkursu: 70 mln PLN (I nabór)

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI 
 • prace zlecone jednostkom naukowym,
 • usługi doradcze,
 • materiały i surowce, 
 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,

ATUTY KONKURSU
 • niski próg kosztów kwalifikowanych,
 • szybka procedura sprawdzająca - ok. 2 m-ce,
 • wysoki poziom dofinansowania,

WYMAGANIA KONKURSU
 • pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis,
 • projekty muszą wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację,
 • zlecenie podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym) realizacji prac nad nowym lub znacząco ulepszonym wyrobem lub projektem wzorniczym musi stanowić min. 70% kosztów projektu,
 • zakupienie usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, np. zakup doradztwa i strategii marketingowej, itp. może stanowić max. 15% kosztów projektu,
 • koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów, itp. może stanowić max. 15% kosztów projektu,
 • dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na:
  • opracowaniu nowego wyrobu,
  • opracowaniu nowego projektu wzorniczego,
  • opracowaniu nowej technologii produkcji,
  • opracowaniu nowej usługi,
  • znaczącym ulepszeniu istniejącego wyrobu,
  • znaczącym ulepszeniu istniejącej usługi,
  • znaczącym ulepszeniu istniejącej technologii produkcji.

 •  proces wyboru wykonawcy usługi powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

https://goo.gl/forms/23Rs7GzPfm0FgUbt2
Zweryfikujemy Twój pomysł, określimy szanse pozyskania dotacji


Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz