poniedziałek, 6 stycznia 2020

POIR 3.3.3 Go to Brand, czyli wsparcie promocji marek dla MŚPPopularny konkurs pilotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) promujący marki produktowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych rusza już 11 lutego i będzie trwał do 11 marca 2020 roku. Konkurs POIR 3.3.3 Go To Brand wspiera eksport MŚP z wybranych, strategicznych branż i umożliwia dofinansowanie szerokiej gamy kosztów marketingowych nawet w 85%.

CEL KONKURSU
 • zwiększenie eksportu przedsiębiorstw MŚP z branż perspektywicznych dla rozwoju eksportu, w oparciu o produkty i usługi innowacyjne wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.  
 • wsparcie skierowane jest zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze w oparciu o katalog imprez wystawowych dla branż:
  • sprzęt medyczny
  • maszyny i urządzenia
  • IT/ ICT
  • biotechnologia i farmacja
  • moda polska
  • kosmetyki
  • budowa i wykańczanie budowli
  • jachty i łodzie
  • meble
  • polskie specjalności żywieniowe
  • sektor usług prozdrowotnych
  • części samochodowe i lotnicze
DOFINANSOWANIE
 • poziom dofinansowania:
  • do 85%  dla mikro przedsiębiorstw
  • do 75% dla małych przedsiębiorstw
  • do 60% dla średnich przedsiębiorstw
 • maksymalna wartość projektu: 1 mln zł
 • zaliczka do 40% całkowitej wysokości dofinansowania 
 • budżet konkursu: 120.000.000

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
 • targi i wystawy branżowe (wynajem, budowa, obsługa stoisk)
 • wyjazdy i delegacje
 • koszty promocji marketingowej
 • usługi doradcze
 • ubezpieczenia
 • szkolenia 
 • usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy mogą stanowić do 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
 • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy mogą stanowić do 2% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych (diety, noclegi, przejazdy, wizy, parkingi itd.) oraz koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych nie mogą łącznie przekroczyć 60% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.  
 
https://goo.gl/forms/4diL0jnzUuw3hye82
Bezpłatnie przeanalizujemy Twój projekt


Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz