poniedziałek, 6 stycznia 2020

POIR 3.3.3 Go to Brand, czyli wsparcie promocji marek dla MŚPPopularny konkurs pilotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) promujący marki produktowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych rusza już 11 lutego i będzie trwał do 11 marca 2020 roku. Konkurs POIR 3.3.3 Go To Brand wspiera eksport MŚP z wybranych, strategicznych branż i umożliwia dofinansowanie szerokiej gamy kosztów marketingowych nawet w 85%.

CEL KONKURSU
  • zwiększenie eksportu przedsiębiorstw MŚP z branż perspektywicznych dla rozwoju eksportu, w oparciu o produkty i usługi innowacyjne wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.  
  • wsparcie skierowane jest zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze w oparciu o katalog imprez wystawowych dla branż:
    • sprzęt medyczny
    • maszyny i urządzenia
    • IT/ ICT
    • biotechnologia i farmacja
    • moda polska
    • kosmetyki
    • budowa i wykańczanie budowli
    • jachty i łodzie
    • meble
    • polskie specjalności żywieniowe
    • sektor usług prozdrowotnych
    • części samochodowe i lotnicze
DOFINANSOWANIE
  • poziom dofinansowania:
    • do 85%  dla mikro przedsiębiorstw
    • do 75% dla małych przedsiębiorstw
    • do 60% dla średnich przedsiębiorstw
  • maksymalna wartość projektu: 1 mln zł
  • zaliczka do 40% całkowitej wysokości dofinansowania 
  • budżet konkursu: 120.000.000

WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI
  • targi i wystawy branżowe (wynajem, budowa, obsługa stoisk)
  • wyjazdy i delegacje
  • koszty promocji marketingowej
  • usługi doradcze
  • ubezpieczenia
  • szkolenia 
  • usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy mogą stanowić do 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy mogą stanowić do 2% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych (diety, noclegi, przejazdy, wizy, parkingi itd.) oraz koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych nie mogą łącznie przekroczyć 60% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.  
  •  
http://www.mojedotacje.pl/p/formularz-333.html

Kliknij powyżej, zweryfikujemy Twój projekt
i określimy szanse pozyskania dotacji Go To Brand
Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz