wtorek, 30 stycznia 2018

Jak skutecznie aplikować o dotacje na rozwój firmydofinansowanie na rozwoj firmy 2017

8 kroków skutecznego aplikowania o dotacje na rozwój firmy

Ubieganie się o dotację nie jest zadaniem łatwym, to złożony proces, który wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości programów i konkursów, ale też warunków stawianych przez instytucje zarządzające. Dlatego podaję poniżej wskazówki, które pomogą Ci zorganizować sobie pracę tak, żeby opracować skuteczną dokumentację i zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dotacji:

1.   W pierwszej kolejności zrób dla siebie krótki opis swojego projektu wraz z budżetem na 1-2 strony, zwróć szczególną uwagę na potrzebę realizacji projektu i problem, jaki za pomocą jego zostanie rozwiązany.

2. Następnie zapoznaj się w Wyszukiwarce Dotacji , z aktualnie organizowanymi i planowanymi konkursami. Znajdziesz tam listę konkursów dopasowaną do rodzaju rodzaju Twojej firmy (np. małe przedsiębiorstwo) lokalizacji (np. małopolskie) i opcjonalnych szczegółowych danych, które Cię interesują.


3. Teraz wstępnie dopasuj swój pomysł do 'Twoich' konkursu/ów i zapoznaj się ze dokumentacją danego konkursu, przeczytaj regulamin, instrukcje wypełniania wniosku/załączników, zwróć szczególną uwagę na dokument opisujący kryteria oceny wniosków. Bardzo ważne jest, aby cel projektu był ściśle związany z celami wyznaczonymi przez UE dla danego programu/ działania, po tym sprawdź czy nadal Twój projekt wpisuje w wybrany przez Ciebie konkurs.

4.  Po wykonaniu w/w możesz zabrać się do wypełniania wniosku i biznesplanu/ studium wykonalności, pisz w sposób jasny i konkretny, nie staraj się na siłę zwiększać objętości dokumentacji pisząc ‘na okrągło’, Twój wniosek będzie sprawdzany przez fachowców i jeżeli nie będzie z niego jasno wynikało, co i jak chcesz wykonać, oraz że to jest możliwe i osiągalne, to nawet przy najlepszym pomyśle 1000 stron Ci nie pomoże.

5.  Pamiętaj, żeby prawidłowo określić wskaźniki produktu i rezultatu we wniosku, muszą być mierzalne i realne, ponieważ stanowią podstawę do rozliczenia projektu. Lepiej nie przesadzać z ilością wskaźników, bo jeżeli ich nie osiągniesz, to może to być podstawą do potrącenia części/ całości dotacji na etapie rozliczania projektu (!)

6. Skompletuj ekspertyzy rzeczoznawców, certyfikaty, umowy o współpracy (np. z jednostkami badawczo-naukowymi), zgłoszenia patentowe, promesy kredytowe, i inne dokumenty, które potwierdzą wiarygodność twojej firmy, produktów, technologii, rozpoznania rynku, itd co na pewno podbije ocenę merytoryczną punktowaną i przełoży się na większe szanse otrzymania dofinansowania dla Twojego projektu i sukces (najczęściej nie należy dołączać w/w dokumentów do wniosku, ale na pewno będą one weryfikowane na etapie podpisania umowy o dofinansowanie, bądź podczas rozliczania projektu)

7.  Opracuj szczegółowy budżet, oblicz koszty całkowite i kwalifikowane (to takie do których odnosi się dotacja) oraz cały montaż finansowy z projekcją przepływów środków w wymaganym okresie zgodnie z wymaganiami. Pamiętaj, że w projektach z programów POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)  najczęściej wydatki w pierwszej kolejności poniesiesz sam, czasami istnieje możliwość zaliczkowania, ale często refundację kosztów otrzymuje się po zrealizowaniu i weryfikacji projektu.

8. Po opracowaniu całej dokumentacji, sprawdź całość pod kątem merytorycznym, rachunkowym, zgodności z kryteriami i wskaźnikami, jeżeli wszystko jest ok, podpisz i wyślij do instytucji organizującej konkurs, powodzenia!

A jeżeli potrzebujesz wsparcia, to wypełnij Formularz, a otrzymasz od nas informacje nt. możliwości dofinansowania Twojego projektu.


Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz